Trang nhất » Tin Tức » Bài viết - Trao đổi

Bài viết
Hội thi đồ dùng dạy học tự làm

Hội thi làm đồ dùng dạy học và đồ chơi sáng tạo chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngày 17/11/2023, Khoa Tiểu học Mầm non- Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã tổ chúc Hội thi LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ ĐỒ CHƠI SÁNG TẠO CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Bảo vệ luận án Tiến sĩ

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc tham dự trực tuyến Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Doãn Thế Anh.

Sáng ngày 23/11/2021, NCS Doãn Thế Anh- Trưởng phòng Đào tạo- Bồi dưỡng, trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã bảo vệ thành công xuất sắc luận án Tiến sĩ chuyên ngành địa lý tự nhiên với đề tài: “Nghiên cứu cảnh quan phục vụ mục đích sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Vĩnh Phúc” tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

CĐVP

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 20 năm xây dựng và phát triển ( 1997-2017)

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc- Phường Trưng Nhị - thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc tiền thân là trường Trung cấp Sư phạm Vĩnh Phúc....

Thanh niên làm theo lời bác

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và giáo dục lý trưởng sống cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Trọn đời hóa thân và dâng hiến, Hồ Chí Minh đã khơi nguồn và thực hiện cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, thức tỉnh cả một dân tộc, đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong cộng đồng, cùng cộng đồng dân tộc Việt thực hiện một cuộc cách mạng thần kỳ, thay đổi vận mệnh của nhân dân cần lao để xác lập nên một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội

Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay

Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay

1. Một số vấn đề lý luận về nguồn nhân lực Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (1960), Đảng ta khẳng định: “Con người là vốn quý nhất”(1).

Ảnh minh họa

Chuẩn bị tốt cho Hội thi Sinh viên giỏi năm học 2015 – 2016

Để đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, nhà trường đã sớm ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Sinh viên giỏi năm học 2015 – 2016 từ tháng 12/2015. Năm nay, thời gian hội thi cấp trường được tổ chức vào cuối tháng 4/2016 (18 - 22/4).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, các cấp uỷ đảng cần quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người. “Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi người có ích cho công việc chung của chúng ta”.

Vai trò của giảng viên các môn lý luận chính trị trong việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.

Vai trò của giảng viên các môn lý luận chính trị trong việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.

Các môn lý luận chính trị là khối kiến thức bắt buộc của chương trình đào tạo sinh viên và người lao động có trình độ cao đẳng, nhằm trang bị cho người học thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, hình thành thân cách, phẩm chất đạo đức và năng lực của người lao động trong thời đại mới

Công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay.

Công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay.

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 1997 ( tiền thân là trường THSP Vĩnh Phúc).

Tăng cường quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

Tăng cường quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

1. Sự cần thiết phải tăng cường quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) cho sinh viên ở trường cao đẳng Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

Giáo viên tự học: khoảng trời rộng mở và thách thức đổi mới.

Giáo viên tự học: khoảng trời rộng mở và thách thức đổi mới.

GD&TĐ - Tự học là yêu cầu tất yếu để giáo viên phổ thông hoàn thiện và phát triển nghề nghiệp, nếu không muốn trở thành người ngoài cuộc trong sự vận động và phát triển của giáo dục và nhà trường.

TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI TRONG MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP (P.I)

Bài viết là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên Trung học(THCS, THPT) và sinh viên (giáo viên tương lai) về phương pháp tìm tòi, hướng dẫn học sinh hiểu và vận dụng linh hoạt vào giải quyết một số dạng bài tập sử dụng được bất đẳng thức(BĐT) CÔ-SI, việc giải quyết bài toán trở lên dễ dàng.

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở trường cao đẳng vĩnh phúc

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở trường cao đẳng vĩnh phúc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Bồi dưỡng kết nạp đảng viên là học sinh sinh viên ở đảng bộ trường cao đẳng vĩnh phúc.

Bồi dưỡng kết nạp đảng viên là học sinh sinh viên ở đảng bộ trường cao đẳng vĩnh phúc.

Nhận thức sâu sắc công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Phụ nữ ngày nay

Những yêu cầu cơ bản trong xây dựng lối sống văn hóa cho phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cầu hóa đang đưa lối sống của nhiều nước trên thế giới mà điển hình nhất là lối sống của các nước Phương Tây vào nước ta

Economic Globalization

Economic Globalization

In recent years, Globalization has become an indispensable phenomenon in the world and the development of international economy is closely related to the economic globalization

Một số biện pháp phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Một số biện pháp phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện các Nghị quyết TW về đổi mới Giáo dục và Đào tạo, trong những năm vừa qua các trường Đại học, Cao đẳng nói chung, đặc biệt là các trường SP đã hết sức chú trọng đến vấn đề chất lượng, coi đó là một trong những vấn đề then chốt trong quy trình đào tạo tay nghề cho sinh viên

Phụ nữ ngày nay

Lối sống văn hóa và tầm quan trọng của việc xây dựng lối sống văn hóa cho phụ nữ ở nước ta hiện nay

Nguyễn Đức Khiêm - Tổ Lý luận chính trị 1. Lối sống và lối sống văn hóa.

Địa danh nơi đoàn tham quan đã tới nhân dịp 20/10/2015.

Công đoàn trường Cao đẳng Vĩnh Phúc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Công đoàn trường Cao đẳng Vĩnh Phúc phối hợp với các tổ Công đoàn trong nhà trường tổ chức thực hiện các hoạt động: dự giờ thao giảng, rút kinh nghiệm và tham quan thực tế chào mừng, kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam- 20/10.

Giá trị đạo đức truyền thống và giá trị đạo đức truyền thống của người phụ nữ việt nam

Giá trị đạo đức truyền thống và giá trị đạo đức truyền thống của người phụ nữ việt nam

1. Đạo đức và giá trị đạo đức Ngay từ buổi binh minh của xã hội loài người, con người đã có quan hệ gắn bó với nhau trong tổ chức bầy đàn, thị tộc, bộ lạc,..

Ho Chi Minh

Cán bộ, đảng viên trường cao đẳng vĩnh phúc phấn đấu học tập và làm theo phong cách nêu gương của chủ tịch hồ chí minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, luôn quan tâm coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm - một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

Tìm hiểu và đề xuất một hướng dạy toán dựng hình ở trường thcs

Tìm hiểu và đề xuất một hướng dạy toán dựng hình ở trường thcs

(Đề xuất này thực chất là kinh nghiệm của bản thân nhiều năm dạy Toán – Trong đó có Toán dựng hình tôi thấy rất có hiệu quả).

Giảng dạy học phần tư tưởng hồ chí minh theo hướngtiếp cận năng lực người học ở trường cao đẳng vĩnh phúc

Giảng dạy học phần tư tưởng hồ chí minh theo hướngtiếp cận năng lực người học ở trường cao đẳng vĩnh phúc

Nghị quyết số 29, Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã thổi một luồng gió mới vào đời sống chính trị - xã hội của nước ta hiện nay.

Nơi sinh viên “đua” nhau nộp đề tài nghiên cứu về môi trường

Nơi sinh viên “đua” nhau nộp đề tài nghiên cứu về môi trường

Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo giúp các sinh viên tiếp cận với việc nghiên cứu, thực hành các đề tài liên quan đến môi trường.

Hội thảo khoa học quốc tế tại đại học tân trào

Hội thảo khoa học quốc tế tại đại học tân trào

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29 là nhiệm vụ cấp bách nhưng vô cùng khó khăn của toàn xã hội đặt ra với ngành giáo dục Việt Nam

BÂNG KHUÂNG

BÂNG KHUÂNG

(Tặng các thế hệ đảng viên dự Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Vĩnh Phúc như một lời chào, lời chúc mừng chân thành nhất )

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra của trường cao đẳng vĩnh phúc

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra của trường cao đẳng vĩnh phúc

Nói đến quản lí là nói đến việc thực hiện các chức năng cơ bản của nó, một trong các chức năng đó là thanh tra, kiểm tra. Trong bồi dưỡng công tác quản lí thường quán triệt: Người cán bộ quản lí mà không thanh tra, kiểm tra thì coi như không làm công tác quản lí.


1, 2  Trang sau 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 2244

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 56576

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4842741

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades