Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Học kỳ I – năm học 2015 -2016

Thứ sáu - 04/12/2015 20:22
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra  Học kỳ I – năm học 2015 -2016

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Học kỳ I – năm học 2015 -2016

Phòng Thanh tra thông báo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Học kỳ I – năm học 2015 -2016UBND TỈNH VĨNH PHÚC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số: 182 /KH-TTr                  Phúc Yên, ngày 30 tháng 11 năm 2015
 
 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
Học kỳ i – năm học 2015 -2016
 
- Căn cứ Hướng dẫn số 4190/BGDĐT-TTr ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Bộ  trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo;
- Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra số 35/KH-TTr ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc;
- Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra số 160/KH-TTr ngày 26 tháng 10 năm 2015 của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;
Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hướng dẫn kế hoạch thanh tra, kiểm tra học kỳ I năm học 2015- 2016 như sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo định kỳ là việc làm thường xuyên nhằm tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ cương nền nếp hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong nhà trường.
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ theo pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của các đơn vị, cá nhân trong nhà trường.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA
(*) NỘI DUNG A:  Kiểm tra hồ sơ sổ sách
1. Thời gian: Từ ngày 07/12/2015 đến hết ngày 18/12/2015.
2. Đối tượng:  Các Khoa và tổ Lý luận Chính trị, tổ Tâm lý giáo dục.
3. Địa điểm: Tại các đơn vị.
4. Nội dung:  Theo văn bản số: 356/CĐSP-ĐT, ngày 26/09/2006.
     a. Kiểm tra hồ sơ sổ sách của tất cả các cá nhân trong đơn vị.  
     b. Kiểm tra hồ sơ sổ sách quản lí của đơn vị
     c. Đối chiếu phân công giảng dạy, thời khóa biểu và sổ đầu bài.
     d. Kiểm tra các nội dung phải ghi trong sổ đầu bài.  
5. Hình thức kiểm tra:
Lãnh đạo các đơn vị chủ động thành lập tổ kiểm tra để tiến hành tự kiểm tra theo đúng nội dung và lịch kiểm tra.
Phòng Thanh tra tới các đơn vị kiểm tra hồ sơ của tập thể và đại diện một số cá nhân (ngẫu nhiên).
(*) NỘI DUNG B:  Thanh tra theo chuyên đề
            Phòng Thanh tra nhà trường phối kết hợp với Phòng đào tạo chủ động lên kế hoạch thanh tra theo chuyên đề theo những nội dung sau:
1. Thực hiện nề nếp giảng dạy (đột xuất).
2. Quản lí chấm thi;
3. Thanh tra xác suất nội dung A đối với một số đơn vị và cá nhân;
4. Thanh tra việc thực hiện viết lại đề cương chi tiết các học phần;
5. Thanh tra việc quản lý sách tại thư viện ;
6. Thanh tra việc quản lý kí túc xá sinh viên.
Các nội dung 2, 3, 4, 5, 6 Phòng Thanh tra sẽ thông báo thời gian phù hợp tới các đơn vị phụ trách liên quan.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Trên cơ sở kế hoạch chung của nhà trường, các đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị mình để tổ chức thực hiện.
- Chế độ báo cáo: Báo cáo kết quả của nội dung A  trước ngày 25/12/2015.
(Trong báo cáo đánh giá rõ ưu, nhược điểm và cho biết một số cá nhân có hồ sơ tốt nhất hay còn hạn chế nhất của đơn vị).
Ghi chú: 
Báo cáo kết quả kiểm tra lập thành 2 bản:
- Một bản đơn vị lưu lại để góp ý cho các thành viên của đơn vị và yêu cầu bổ sung, sửa chữa những thiếu sót đã được chỉ ra.
- Một bản nộp cho nhà trường (Nộp qua phòng thanh tra để tổng hợp trình Hiệu trưởng).
 
 
  Nơi nhận:
  - Lãnh đạo Trường (để biết);
  - Các Khoa, Tổ (để t/hiện);
  - Lưu: VT, TTr.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
TRẦN VĂN THUẬN
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/aNhững tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ý kiến bạn đọc
 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 1443

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37680

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5004403

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades