Trang nhất » Tin Tức » Tuyển sinh_Đào tạo

Thông báo Tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy ngoài sư phạm năm 2017

Thứ ba - 11/04/2017 14:16
Thông báo  Tuyển sinh  hệ cao đẳng  chính quy ngoài sư phạm năm 2017

Thông báo Tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy ngoài sư phạm năm 2017

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số 70 /TBTS-ĐT                                                  Phúc Yên, ngày 22 tháng 03 năm 2017
 
Thông báo
Tuyển sinh  hệ cao đẳng  chính quy ngoài sư phạm năm 2017
 
 

I. Thông tin chung
1. Tên trường:  Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
2. Mã trường: C16
3. Địa chỉ: Phường Trưng Nhị - Thị xã Phúc Yên  - tỉnh Vĩnh Phúc
4. Điện thoại: 02113.854.243  Fax:
5. Bộ phận tuyển sinh
            - Phòng Đào tạo
            - Địa chỉ: Phường Trưng Nhị - Thị xã Phúc Yên  - tỉnh Vĩnh Phúc
            - Điện thoại: 02113.881.041
            - Website:  caodangvinhphuc.edu.vn.  Email: cdspvinhphuc@gmail.com
II. Thông tin tuyển sinh    
1. Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp môn dùng để xét tuyển
            Xem chi tiết tại Bảng 1 (Phụ lục đính kèm)
2. Đối tượng tuyển sinh
            Theo Điều 2 của Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.
3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển  sử  dụng  Điểm trung bình môn của 03 môn lớp 12 theo  tổ hợp các môn dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường tại Bảng 1.
5. Chỉ tiêu tuyển sinh: 90
6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
            Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định như sau
            - Tiêu chí 1: Điểm trung bình môn của từng môn học lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển của các ngành tại Bảng 1 không dưới 5.0.
            - Tiêu chí 2: Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên.
7. Tổ chức tuyển sinh
7.1. Điểm xét tuyển
            Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn theo tổ hợp từng ngành học (quy định tại Bảng 1) cộng với điểm ưu tiên (nếu có). Xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống đến hết chỉ tiêu được tuyển sinh.
7.2. Hồ sơ xét tuyển
            Túi hồ sơ bao gồm:
            1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (tải Phiếu tại website của nhà trường: www. caodangvinhphuc.edu.vn).
2. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2017 (bản photo công chứng).
3. Học bạ THPT (bản photo công chứng).
4. Các giấy tờ ưu tiên (bản photo công chứng) (nếu có)
7.3.  Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ
* Hình thức:
- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
- Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
* Địa điểm nộp hồ sơ:
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.881.041.
7.4. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả:
   Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển: buổi sáng 8h - 11h, buổi chiều 14h - 17h vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ.
            Chi tiết trên website của nhà trường: www.caodangvinhphuc.edu.vn
7.5. Chính sách ưu tiên:
            Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.
7.6. Lệ phí xét tuyển: Thu lệ phí theo quy định hiện hành.
7.7. Học phí dự kiến với sinh viên chính quyTheo các theo quy định hiện hành.
III. Mô tả ngành, nghề đào tạo
1. Ngành Công nghệ thiết bị trường học
            - Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn về thiết bị trường học cho các trường học và các cơ sở giáo dục.
            - Cơ hội nghề nghiệp: Nhân viên thiết bị tại các trường phổ thông, trung cấp, các trung tâm thiết bị giáo dục. Kỹ thuật viên tại các cơ sở nghiên cứu, sản xuất thiết bị giáo dục.
2. Kế toán
            - Đào tạo kế toán viên có trình độ Cao đẳng có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị.
            - Cơ hội nghề nghiệp: Đảm nhận các công việc về kế toán các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp. Trợ lý kiểm toán trong các phòng kiểm toán, phòng tài chính, phòng kinh doanh tại các doanh nghiệp.Tiếp tục học lên đại học, sau đại học ở cùng chuyên ngành
3. Việt Nam học
            - Đào tạo lao động có chuyên môn về Việt Nam học ở trình độ Cao đẳng nắm vững chuyên môn và nghiệp vụ về lữ hành và hướng dẫn du lịch, văn hóa.
            - Cơ hội nghề nghiệp: Làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch (các công ty du lịch, các hãng lữ hành, các khách sạn - nhà hàng, các khu du lịch) hoặc các cơ sở có hoạt động nghiệp vụ về văn hoá: bộ phận nghiên cứu, bảo tồn, giới thiệu các di tích lịch sử văn hóa, bảo tàng…; hoặc làm việc tại các phòng, sở Văn hoá thể thao và du lịch  và chuyển đổi sang các cơ quan hành chính khác có liên quan.
4. Tiếng Anh
            - Đào tạo lao động có nghiệp vụ đủ để hoạt động có hiệu quả trong lĩnhvực chuyên môn như biên dịch và thông dịch tiếng Anh trong lĩnh vực hoạt động xã hội, thương mại và du lịch. Có đủ kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao trình độ kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
            - Cơ hội nghề nghiệp: Sử dụng tiếng Anh các kỹ năng (nghe, nói, đọc ,viết, dịch) ở mức độ thành thạo về các lĩnh vực thông dụng trong đời sống: chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, sức khoẻ, môi trường… đáp ứng khả năng nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và nền kinh tế tri thức trong thời đại ngày nay. Có khả năng thích ứng với nghề nghiệp.
 
                                                                                                         
Nơi nhận                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo (để b/c);
- Các P,K, T, TT (để t/h);                                                                              (Đã ký)
- Website của trường;                                             
- Lưu: ĐT + VT.                                                                                     TS. Hoàng Văn Bình

Bảng 1: Ngành, chỉ tiêu và tổ hợp môn dùng để xét tuyển các ngành cao đẳng ngoài sư phạm năm 2017
( Kèm theo Thông báo số………./TBTS-ĐT ngày ….. tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường CĐ Vĩnh Phúc)

 
 


TT (1) Mã trường (2) Mã ngành
(3)
Tên ngành
(4)
Chỉ tiêu (dự kiến) (5) Tổ hợp môn xét tuyển 1
(6)
Tổ hợp môn xét tuyển 2
(7)
Tổ hợp môn xét tuyển 3
(8)
Tổ hợp môn xét tuyển 4
(9)
Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
  1.  
C16 510504 Công nghệ thiết bị trường học 20 A00   A01   B00   D90  
  1.  
6340301 Kế toán 20 A00   A01   A16   D90  
  1.  
6220103 Việt Nam học 20 C00   D01   D78   D96  
  1.  
6220206 Tiếng Anh 30 D01   D72   D78   D96  
    Tổng cộng 90                
 
Ghi chú: Mã tổ hợp các môn xét tuyển cụ thể như sau:
Toán, Vật lí, Hóa học A00 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D72
Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn A16 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D78
Toán, Hóa học, Sinh học B00 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D96
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/aNhững tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ý kiến bạn đọc
 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 3426

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57758

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4843923

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades