Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Thông báo - Quyết định

Quyết định Về việc thành lập tổ thanh tra, kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2014-2015

Thứ tư - 17/12/2014 16:31
Quyết định Về việc thành lập tổ thanh tra, kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2014-2015

Quyết định Về việc thành lập tổ thanh tra, kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2014-2015

Quyết định Về việc thành lập tổ thanh tra, kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2014-2015
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 294/QĐ-TTr                                    Phúc Yên, ngày  04 tháng 12  năm 2014
 
 
Quyết định
Về việc thành lập tổ thanh tra, kiểm tra học kỳ 1
Năm học 2014-2015
----------------------------------
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
Căn cứ Hướng dẫn số 4904/BGDĐT-TTr ngày 10 tháng 9 năm 2014 về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2014-2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo;
Căn cứ Hướng dẫn số 1375/SGDĐT-TTr ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2014-2015 của Sở Giáo Dục và Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch số 199/KH-TTr ngày 22 tháng 10 năm 2014 về công tác thanh tra năm học 2014-2015 của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;
Xét đề nghị của Phòng Thanh tra nhà trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
         
Điều 1. Thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014 -2015, gồm các ông, bà có tên (trong danh sách kèm theo);
          Điều 2. Tổ thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra và tổng hợp kết quả báo cáo Hiệu trưởng theo đúng quy định.
          Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Khoa, Phòng, Tổ, Trung tâm  và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thực hiện.
 
 Nơi nhận:                                                                                                                KT.HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo (để b/c);                                                                                     
- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: VT, TTr.                                                                                                                      (Đã ký)
 
 
                                                                                                      Trần Văn Thuận
 
                                                                                                                   
DANH SÁCH  TỔ THANH TRA, KIỂM TRA
Học kỳ 1, năm học 2014-2015
(Kèm theo Quyết định số: 294/QĐ-TTr  ngày 4  tháng 12  năm 2014 của Hiệu trưởng)
STT      Họ và Tên           Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Trần Văn Thuận P.Hiệu trưởng Tổ trưởng  
2 Trần Thanh Tùng P.Hiệu trưởng P.Tổ trưởng  
3 Nguyễn Xuân Công P.Hiệu trưởng P.Tổ trưởng  
4 Phùng Quang Thơm Trưởng phòng T.Tra Thư ký  
5 Lương Thị Linh Trưởng Phòng KT&ĐBCL Uỷ viên  
6 Lê Thị Lan Trưởng khoa XH Uỷ viên  
7 Lê Thị Tính Trưởng khoa TH Uỷ viên  
8 Lê Thành Hưng Trưởng khoa TN Uỷ viên  
9 Nguyễn Thị Phương Lan TT Tổ TLGD Uỷ viên  
10 Phạm Thị Duyên TT Tổ LLCT Uỷ viên  
12 Doãn Thế Anh PTP Phòng Đào tạo Uỷ viên  
13 Nguyễn Ngọc Thụ Trưởng phòng CTSV Uỷ viên  
14 Lương Thị Song Vân P.Trưởng phòng T.Tra Uỷ viên  
15 Nguyễn Quang Phúc Hưng TT tổ VLý- UV TTr Uỷ viên  
16 Nguyễn Thị Thu Phương TT tổ MNon- UV TTr Uỷ viên  
17 Phạm Văn Quân Cán bộ phòng T.Tra Uỷ viên  
 
(Ấn định danh sách có 17 người)
Chú ý:  Thời gian, địa điểm làm việc, nhiệm vụ các thành viên sẽ được thông báo cụ thể.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/aNhững tin mới hơn
Ý kiến bạn đọc
 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 838

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28648

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4995371

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades