Trang nhất » Nghiên cứu khoa học » Công bố Khoa học đã xuất bản

Các sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiệm thu từ 2016

Thứ bảy - 02/04/2022 08:36
.
 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
TỪ NĂM 2016 – 2021
TT HỌ TÊN TÁC GIẢ TÊN ĐỀ TÀI SKKN NĂM THỰC HIỆN
1  Trần Thanh Tùng
 
Định hướng xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực người học ở Trường CĐ Vĩnh Phúc 2016- 2017
2 Trần Văn Thuận Nâng cao hiệu quả công tác quản lý qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 2016- 2017
3 Nguyễn Xuân Công Bản sắc văn hóa dân tộc trong nền kinh tế mở 2016- 2017
4 Quách Thị Kiều Dung Một vài kinh nghiệm phát huy công nghệ thông tin trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị. 2016- 2017
5 Nguyễn Văn Thu Tìm hiểu một số  phương pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng máy tính 2016- 2017
6 Nguyễn Bá Bảy Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công tại trường CĐVP 2016- 2017
7 Nguyễn Thị Minh Huệ Kỷ yếu hội thảo khoa học: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm- rèn kỹ năng gio tiếp góp phần phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, yếu tố cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong trường sư phạm 2016- 2017
8 Trần Nhân Vĩnh Sử dụng Phương pháp tình huống trong dạy học phần giáo dục mầm non. 2016- 2017
9 Hoàng Thị Hải Hoàn Tổ chức hoạt động dạy học học phần quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học 2016- 2017
10 Nguyễn Thị Hợi Một số biện pháp góp phần chuẩn bị tâm lý cho sinh viên trường CĐ Vĩnh Phúc đi thực tập 2016- 2017
11 Tạ Hoài Quang Một số giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học 2016- 2017
12 Nguyễn Thị Thu Yến Công tác phát triển tài liệu số tại thư viện Cao đẳng Vĩnh Phúc 2016- 2017
13 Nguyễn Thị Vân Anh Sự cần thiết của các ấn phẩm thông tin thư mục và dịch vụ cung cấp tài liệu cấp một trong thư viện tới bạn đọc 2016- 2017
14 Nguyễn Đức Thái Các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong nhà trường. 2016- 2017
15 Nguyễn Ngọc Thụ Quản lý giáo dục tư tưởng, đạo đức hoạc sinh, sinh viên trường CĐ Vĩnh Phúc 2016- 2017
16 Lương Thị Linh Đổi mới cách soạn, daỵ phần thực hành học phần giaó dục môi trường trong kế hoạch đào tạo ngành giáo dục tiểu học 2016- 2017
17 Phan Tự Hưng Một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 29 trong công tác quản lý và đào tạo của khoa xã hội 2016- 2017
18 Nguyễn Thị Thanh Thủy Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học học phần cơ sở văn hóa Việt Nam cho sinh viên trường CĐ Vĩnh Phúc 2016- 2017
19 Lê Thị Thùy Phương pháp rèn kỹ năng nghe Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành có hiệu quả. 2016- 2017
20 Nguyễn Ngọc Quyên Một số biện pháp phát triển kĩ năng nghe hiểu và kĩ năng nói cho sinh viên không chuyên Tiếng Anh- Trường CĐ Vĩnh Phúc qua các bài hát Tiếng Anh 2016- 2017
21 Đinh Thị Tuyết Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học ở trường CĐ Vĩnh Phúc 2016- 2017
22 Lương Thị Song Vân Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra tại Trường CĐ Vĩnh Phúc 2016- 2017
23 Nguyễn Thị Thu Phương Dạy học học phần phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh theo hướng tiếp cận năng lực 2016- 2017
24 Mầu Thị Nguyệt Nga Sinh viên tiếp cận đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22 2016- 2017
25 Lê Văn Vũ Giới thiệu tính năng sử dụng đàn Yamaha cho sinh viên cao đăng mầm non trường CĐ Vĩnh Phúc 2016- 2017
26 Trần Văn Hồng Hướng dẫn sinh viên dạy phân môn tập đọc lớp 3 theo phương pháp tích cực lấy học sinh làm trung tâm 2016- 2017
27 Phạm Thị Thanh Huyền Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan trong dạy học chủ đề vật chất và năng lượng môn khoa học 4 2016- 2017
28 Đào Thị Hồng Vân Giải pháp giúp sinh viên CĐGD Tiểu học K19 học tôt phần vẽ tranh trong học phần vẽ tranh, nặn tạo dáng 2016- 2017
29 Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu một số kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu 2016- 2017
30 Phạm Thị Thu Hiền Sử dụng bài tập phân hóa trong dạy học chương phi kim hóa học lớp 9 2016- 2017
31 Nguyễn Thị Hoài Phương pháp suy luận ngược giúp giáo sinh dạy tốt tình huống dạy học điển hình “dạy học giải bài tập toán hình học” cho học sinh ở THCS 2016- 2017
32 Kim Đình Tiến Nghiên cứu tách triết và sản xuất tinh dầu từ thực vật. 2016- 2017
33 Nguyễn Thị Minh Thủy Một số phương pháp tập luyện kỹ thuật, chiến thuật cơ bản môn đá cầu cho sinh viên K18. K19 tiểu học trường CĐ Vĩnh Phúc 2016- 2017
34 Nguyễn Thị Thanh Nga Cách gọi tên La tinh trong học phần phân loại học thực vật 2016- 2017
35 Nguyễn Bá Hưng Cho sinhviên tin học làm bài tập nhóm một cách hiệu quả 2016- 2017
 
 
TT HỌ TÊN TÁC GIẢ TÊN ĐỀ TÀI SKKN NĂM THỰC HIỆN
1 Nguyễn Xuân Công Tư duy khoa học và vấn đề nâng cao năng lực tư duy khoa học cho cán bộ công chức ở tỉnh Vĩnh Phúc. 2017- 2018
2 Đào Ngọc Anh          1 số giải pháp nâng cao CLGD toàn diện học sinh hệ trung cấp chuyên ngành nghệ thuật và du lịch. 2017- 2018
3 Nguyễn Anh Hiểu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả NCKH cho SV trường CĐVP trong đào tạo theo học chế tín chỉ. 2017- 2018
4 Đinh Thị Tuyết Kinh nghiệm dạy tốt một giờ giảng văn ở trường THCS. 2017- 2018
5 Nguyễn Bá Bảy Một số giải pháp quản lý sử dụng tài sản tại trường CĐVP. 2017- 2018
6 Phạm Thị Duyên Giảng dạy học phần tư tưởng HCM theo hướng tiếp cận năng lực người học ở trường CĐVP 2017- 2018
7 Nguyễn Thị Minh Huệ Quy trình tổ chức KNS cho học sinh TH nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới GD hiện nay. 2017- 2018
8 Nguyễn Thị Hợi 1 số biện pháp góp phần chuẩn bị tâm lý cho SV trường CĐVP đi thực tập. 2017- 2018
9 Nguyễn Thành Công Giải pháp nâng cao hiệu quả CTGD tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBVC ở trường CĐVP. 2017- 2018
10 Lương Thị Song Vân Ứng dụng CNTT trong DH và tổ chức các hoạt động khám phá trải nghiệm sáng tạo cho trẻ ở trường mầm non. 2017- 2018
11 Nguyễn Văn Thu Kỹ thuật xây dựng báo cáo trong  Visual Basic.Net 2010. 2017- 2018
12 Nguyễn Thị Hồng Vân Đổi mới hình thức đào tạo trong thực hành, thực tập của học sinh nghệ thuật. 2017- 2018
13 Nguyễn Ngọc Thụ Đẩy mạnh công tác GD tư tưởng đạo đức cho sinh viên. 2017- 2018
14 Nguyễn Anh Tuấn Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định sử dụng khoảng cách. 2017- 2018
15 Trần Thị Lan Anh Một số kinh nghiệm sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học học phần “Tâm lý học đại cương” 2017- 2018
16 Lê Kim Bá Yên 1 số giải pháp góp phần nâng cao CT quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ở trường CĐVP. 2017- 2018
17 Nguyễn Ngọc Quyên 1 số biện pháp khắc phục những lỗi thường gặp khi phát âm 2 phụ âm tiếng Anh /t/ và /Ѳ/ của SV năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh trường CĐVP. 2017- 2018
18 Lê Thị Thùy Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong dạy tiếng Anh cho SV không chuyên. 2017- 2018
19 Nguyễn Thị Thu Phương 1 số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề nhằm phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. 2017- 2018
20 Mầu Thị Nguyệt Nga Đổi mới rèn luyện nghiệp vụ sư phạm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên. 2017- 2018
21 Nguyễn Thị Vân Thương 1 số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn tập đọc nhạc cho SV hệ CĐSP tiểu học ở trường CĐVP năm học 2017 – 2018. 2017- 2018
22 Đậu Thị Hà Phương pháp dạy bài hát dân ca trong trường tiểu học. 2017- 2018
23 Lê Hương Thảo Biện pháp rèn kĩ năng xử lí tình huống cho GV trong dạy học toán lớp 5. 2017- 2018
24 Đào Thị Hồng Vân Dạy hát trống quân Đức Bác bằng phương pháp đóng vai ở khoa Âm nhạc và Múa trường trung cấp VHNT Vĩnh Phúc. 2017- 2018
25 Hồng Kim Phi Nâng cao ý thức kỷ luật sân khấu đối với học sinh năng khiếu chuyên ngành biểu diễn ở trường CĐVP hiện nay. 2017- 2018
26 Lâm Ngọc Bình Nâng cao ý thức kỷ luật sân khấu đối với HS năng khiếu chuyên ngành biểu diễn ở trường CĐVP hiện nay. 2017- 2018
27 Trịnh Thị Hương Loan Biện pháp rèn đọc diễn cảm nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc. 2017- 2018
28 Nguyễn Bá Hưng Thiết kế xây dựng bài giảng điện tử. 2017- 2018
29 Đặng Việt Hà Tổ chức các trò chơi trong dạy học sinh học lớp 6 ở trường THCS. 2017- 2018
30 Kim Đình Tiến Xác định nồng độ Protein để ứng dụng sản xuất Protein từ chất phế thải. 2017- 2018
31 Nguyễn Thị Hoài “Phương pháp suy luận ngược” giúp giáo sinh dạy tốt tình huống dạy học điển hình “Dạy học giải bài tập toán hình học” cho học sinh ở THCS 2017- 2018
 
TT HỌ TÊN TÁC GIẢ TÊN ĐỀ TÀI SKKN NĂM THỰC HIỆN
1 Trần Văn Thuận Đổi mới công tác thực tập SP theo hướng tiếp cận năng lực người học nhằm nâng cao CL đào tạo. 2018- 2019
2 Nguyễn Xuân Công Công tác xây dựng gia đình văn hóa ở Thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải pháp. 2018- 2019
3 Nguyễn Văn Thu Xây dựng một số bài tập trắc nghiệm trong Microsft PowerPoint 2013. 2018- 2019
4 Phạm Thị Duyên Sử dụng một số PP dạy học tích cực vào giảng dạy môn học Tư tưởng HCM theo học chế tín chỉ ở trường CĐVP hiện nay. 2018- 2019
5 Hoàng Thị Hải Hoàn Vận dụng một số PP dạy học tích cực trong giảng dạy học phần QLHCNN & QL ngành GD&ĐT theo hướng phát triển năng lực người học. 2018- 2019
6 Nguyễn T Bích Ngọc Kinh nghiệm tính năm nâng bậc lương và trộn Mail Merge trong soạn thảo quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên nghề đối với  CB, VC và người lao động của trường CĐVP. 2018- 2019
7 Nguyễn Thành Công Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển KT tri thức ở VN hiện nay. 2018- 2019
8 Lương Thị Song Vân Mọt số vấn đề đặt ra trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống cho sinh viên sư phạm. 2018- 2019
9 Nguyễn Ngọc Thụ Thực trạng công tác quản lý HS, SV trường CĐVP. 2018- 2019
10 Nguyễn Thanh Bình Một số giải pháp giáo dục đạo đức cho SV trường CĐVP trong giai đoạn hiện nay. 2018- 2019
11 Nguyễn Anh Tuấn PP gia tăng rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ sử dụng miền dương. 2018- 2019
12 Nguyễn Thị Vân Anh Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường CĐVP và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo thư viện. 2018- 2019
13 Dương Đình Chuyển PP tổ chức trò chơi nhằm nâng cao chất lượng môn thể dục cho SV trường CĐVP. 2018- 2019
14 Phan Tự Hưng Một số biện pháp nâng cáo hiệu quả trong giảng dạy học phần Lịch sử Văn minh TG dành cho đối tượng SVCĐ chín quy hệ vừa làm vừa học. 2018- 2019
15 Nguyễn T Thu Hằng Hướng dẫn học sinh huy động thị giác thẩm mĩ trong dạy học thơ trữ tình ở trường THCS. 2018- 2019
16 Nguyễn T Hồng Lan Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại trường CĐVP. 2018- 2019
17 Nguyễn Thị Thanh Thủy Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trường CĐVP. 2018- 2019
18 Mầu Thị Nguyệt Nga Vấn đề bạo lực học đường trong nhà trường phổ thông giai đoạn hiện nay. 2018- 2019
19 Phạm T Thanh Huyền Vận dụng PP thí nghiệm trong DH môn Khoa học lớp 4. 2018- 2019
20 Trần Văn Hồng Một số kinh nghiệm dạy học theo nhóm cho HS tiểu học. 2018- 2019
21 Phạm Thị Thu Hiền Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy học phần GDMT ở trường CĐVP nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. 2018- 2019
22 Nguyễn Bá Hưng  Cho sinh viên học tin học làm bài tập nhóm một cách hiệu quả. 2018- 2019
23 Phùng Trọng Việt Một số giải pháp nâng cao CL giảng dạy môn GD thể chất trường CĐVP. 2018- 2019
24 Đặng Việt Hà Sử dụng hiệu quả hình thức hoạt động nhóm trong giảng dạy sinh học lớp 6 ở trường THCS. 2018- 2019
25 Nguyễn T Thanh Nga Nghiên cứu sự tăng trưởng hình thái và một số chức năng sinh lý của học sinh trường THPT Tam Dương -Tam Dương-Vĩnh Phúc 2018- 2019
26 Lê Kim Bá Yên Nâng cao công tác phối hợp giữa BCH công đoàn trường CĐVP với chính quyền đồng cấp. 2018- 2019
27 Lê Văn Vũ Giới thiệu tính năng sử dụng đàn Yamaha cho SV cao đẳng mầm non trường CĐVP. 2018- 2019
28 Nguyễn T Hồng Vân Đổi mới PP dạy - học bộ môn vẽ thiết kế thời trang trình độ sơ cấp 1. 2018- 2019
29 Nguyễn Ngọc Phượng Đưa PP thực hành vào dạy học môn Lí luận lịch sử nghệ thuật múa. 2018- 2019
30 Nguyễn Xuân Đệm Đổi mới phương pháp dạy - học mô đun vẽ trang trí trình độ sơ cấp 1. 2018- 2019
 
 
TT HỌ TÊN TÁC GIẢ TÊN ĐỀ TÀI SKKN NĂM THỰC HIỆN
1 Trần Văn Thuận Đổi mới công tác quản lý đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội. 2019- 2020
2 Nguyễn Xuân Công Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh THCS ở TP Phúc Yên. 2019- 2020
3 Nguyễn Ngọc Thụ Đổi mới hướng hoạt động quản lý học sinh, sinh viên nội trú. 2019- 2020
4 Đinh Thị Tuyết Kinh nghiệm dạy tốt giờ làm quen với văn học ở trường mầm non. 2019- 2020
5 Nguyễn Bá Hưng Giảng dạy trực tuyến bằng
Microsoft teams.
2019- 2020
6 Nguyễn Hồng Lan Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy ngành Khoa học Thư viện của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc. 2019- 2020
7 Phạm Thị Duyên Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò nhận thức trong học tập các môn LLCT của SV trường CĐVP hiện nay. 2019- 2020
8 Chu Vân Anh Tri thức địa phương về sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong hoạt động sản xuất của người Tày ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 2019- 2020
9 Lê Văn Vũ Thực trạng và giải pháp quản lí nâng cao chất lượng giáo dục ở trường CĐVP hiện nay. 2019- 2020
10 Trịnh Hương Loan Hướng dẫn học sinh sử dụng biện pháp nhân hóa trong bài văn miêu tả. 2019- 2020
11 Nguyễn Thị Thanh Thủy Một số định hướng đào tạo - bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng theo chương trình mới môn Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5. 2019- 2020
12 Đậu Thị Hà Nâng cao chất lượng dạy và học môn Ký xướng âm cho học sinh trung cấp thanh nhạc, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc. 2019- 2020
13 Nguyễn Thị Hồng Vân Phát triển năng lực tự học môn lịch sử mĩ thuật cho học sinh trung cấp hội họa hệ 3 năm. 2019- 2020
14 Lê Kim Bá Yên Một số biện pháp nâng cao Công tác quản lí cơ sở vật chất của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc. 2019- 2020
15 Nguyễn Văn Thu Xây dựng bài giảng E-Learning                                          với phần mềm iSpring Suite 9. 2019- 2020
16 Hồ Thị Hà Ly Một số biện pháp tổ chức các trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo nhỡ  trường mầm non Trưng Nhị Phúc Yên, Vĩnh Phúc. 2019- 2020
17 Dương Đình Chuyển Một số phương pháp kích thích gây hứng thú tập luyện thể thao, cho sinh viên K23 Trường Cao Đẳng Vĩnh Phúc. 2019- 2020
 
TT HỌ TÊN TÁC GIẢ TÊN ĐỀ TÀI SKKN NĂM THỰC HIỆN
1 Nguyễn Xuân Công Tư tưởng HCM về phương pháp, tác phong công tác đảng, công tác chính trị và sự cần thiết phải bồi dưỡng phương pháp tác phong công tác đảng, công tác chính trị cho cán bộ.               2020- 2021
2 Nguyễn Thị Bích Ngọc Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo mật, quản lý hồ sơ cán bộ Viên chức trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 2020- 2021
3 Nguyễn Ngọc Thụ Thực trạng việc giải quyết các chế độ chính sách có liên quan tới học sing, sinh viên. 2020- 2021
4 Nguyễn T.Vân Thương Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tập đọc nhạc cho SV hệ CĐSPMN ở trường CĐVP. 2020- 2021
5 Phan Tự Hưng Một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong giảng dạy học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam, dành cho đối tượng sinh viên cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở liên kết 2020- 2021
6 Quách Thị Kiều Dung Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2020- 2021
7 Tạ Hoài Quang Một số giải pháp quản lý và sử dụng cơ sở vật chất- thiết bị dạy học phục vụ đào tạo tại nhà trường cơ sở 2. 2020- 2021
8 Triệu Văn Tuyến Nâng cao chất lượng giảng dạy lâm sàng cho HS, SV tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh VP. 2020- 2021
9 Đặng Thị Ngọc Anh Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học thực hành tiền lâm sàng cho học sinh y sĩ trung cấp hệ 2 năm 2020- 2021
10 Đậu Thị Hà Nâng cao chất lượng dạy học thanh nhạc cho giọng nữ cao - hệ trung cấp thanh nhạc trường CĐVP. 2020- 2021
11 Nguyễn T. Minh Thủy Một số giải pháp dạy môn thể dục lớp 2 2020- 2021
12 Vũ Thị Khánh Toan Nâng cao hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ 2020- 2021
13 Lê Kim Bá Yên Một số giải pháp Nâng cao công tác hoạt động của công đoàn nhà trường Trong điều kiện phòng chống dịch covid-19 2020- 2021
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a 
Thông tin tuyển sinh 2

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 805

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29894

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4996617