Trang nhất » Nghiên cứu khoa học » Công bố Khoa học đã xuất bản

Các bài báo đã được xuất bản từ 2016

Thứ bảy - 02/04/2022 08:27
.


TT HỌ TÊN TÁC GIẢ TÊN BÀI BÁO TẠP CHÍ ĐĂNG NĂM ĐĂNG
 1.  
Trần Thanh Tùng New record of xenophrys jingdongensis (fei & ye, 1983) (anura: megophryidae) from ha giang province, Vietnam, Hội thảo Quốc gia Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Kỷ yếu hội thảo KH 2016-2017
 1.  
Nguyễn Thành Công Giải pháp tăng cường công tác an ninh trật ở Trường CĐ Vĩnh Phúc   2016-2017
 1.  
Nguyễn T Minh Huệ Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm- rèn kỹ năng gio tiếp góp phần phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, yếu tố cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong trường sư phạm Kỷ yếu hội thảo KH 2016-2017
 1.  
Phạm Thị Duyên Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên các môn Lý luận chính trị ở Trường CĐ Vĩnh Phúc hiện nay. Kỷ yếu hội thảo KH 2016-2017
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm
 
Xây dựng một số bài tập vận dụng ca dao, tục ngữ Việt Nam trong giảng dạy phần thứ nhất môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin cho sinh viên Lào ở Trường CĐ Vĩnh Phúc Kỷ yếu hội thảo KH 2016-2017
Bài báo: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay Kỷ yếu hội thảo KH 2016-2017
 1.  
Lê Kim Bá Yên Hội thảo khoa học Tây Bắc: Những nhân vật tiết nghĩa được thờ làm thần ở Vĩnh Phúc thời Trung Đại Kỷ yếu hội thảo KH 2016-2017
Hội thảo khoa học: Nét đặc sắc trong tín ngưỡng thờ thành hoàng ở Vĩnh Phúc Kỷ yếu hội thảo KH 2016-2017
 1.  
Doãn Thế Anh Sử dụng kiến thức phổ thông trong dạy và học ngoại ngữ Kỷ yếu hội thảo KH 2016-2017
 1.  
Nguyễn T Thu Hằng Luyện thao tác phân tích để phát triển tư duy khhái quát cho học sinh phổ thông khi học thơ trữ tình. Tạp chí khoa học 2016-2017
 1.  
Lê Thành Hưng Sequences of formal power series Tạp chí khoa học quốc tế 2016-2017
 1.  
Nguyễn T Bích Ngọc  Sinh kế của người dân tộc thiểu số tái định cư thuộc các công trình thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và Plei Krông, tỉnh Kon Tum Tham gia viết sách 2016-2017
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Thực trạng việc dạy - học môn GDCD ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Giáo dục đạo đức - Công dân trong giáo dục phổ thông Việt Nam” 2016-2017
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Rèn luyện NVSP theo định hướng phát triển năng lực nghề cho Sv ngành GDCD ở trường CĐ VP Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đổi mới PPDH và KTĐG môn GDCD ở trường Trung học” 2016-2017
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Dạy học môn GDCD ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Thực trạng và giải pháp Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đổi mới PPDH và KTĐG môn GDCD ở trường Trung học” 2016-2017
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số vấn đề cơ bản trong xây dựng lối sống văn hóa cho phụ nữ thời kỳ Hội nhập quốc tế Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Chính trị - Xã hội trong thời kỳ Hội nhập - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” 2016-2017
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và Hội nhập quốc tế Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Chính trị - Xã hội trong thời kỳ Hội nhập - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” 2016-2017
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số nhân tố cơ bản tác động đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam trong quá trình Hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Chính trị - Xã hội trong thời kỳ Hội nhập - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” 2016-2017
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực - hướng mở trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế” 2016-2017
 1.  
Nguyễn Anh Hiểu Phát huy vai trò của Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2016-2017
 1.  
Nguyễn Anh Hiểu Thực trạng và giải pháp về vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2016-2017
 
TT HỌ TÊN TÁC GIẢ TÊN BÀI BÁO TẠP CHÍ ĐĂNG NĂM ĐĂNG
 1.  
Trần Văn Thuận Xây dựng và hoàn thiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ QLGD. Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Nguyễn T Kim Chung 1 số vấn đề cơ bản vv sử dụng các phương pháp DH tích cực trong dạy – học các môn LLCT ở trường CĐVP theo định hướng phát triển năng người học hiện nay. Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hằng Luyện thao tác so sánh để phát triển tư duy khái quát cho HS khi học thơ trữ tình ở THPT. Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Lê Thành Hưng Convergence of Sequences of Rational Functions on Cⁿ Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số gải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở trường cao đẳng Vĩnh Phúc trước tác động của cuộc cách mangh 4.0 Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Vấn đề giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên trong đào tạo SVSP Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của Thanh niên và giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên - sinh viên trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo định hướng phát triển năng lực nghề cho sinh viên sư phạm chuyên ngành sinh - kỹ nông nghiệp ở trường cao đẳng Vĩnh Phúc Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Hành vi văn hóa và một số biện pháp cơ bản nhằm giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi. Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Trần Thanh Tùng Dẫn liệu về hình thái, sinh trưởng và phát triển của nòng nọc Ếch cây sần bắc bộ Theloderma corticale (Boulenger, 1903) trong điều kiện nuôi, Hội nghị Quốc gia lần thứ 3 về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, NXB Khoa học và Công nghệ, Hà Nội Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Trần Thanh Tùng Three new records of snakes from Mau Son mountain in the Lang Sơn province, Viet Nam, Hội nghị Quốc gia lần thứ 3 về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, NXB Khoa học và Công nghệ Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Trần Thanh Tùng Advertisement calls and mating behaviour of Chiromantis doriae (Boulenger, 1803) (Anura: Rhacophoridae) from Northwestern Vietnam, Tạp chí Khoa học tr­ường ĐHSP Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Trần Thanh Tùng New records on the distribution of four species in the election of Microhylidae Gunthrer, 1858 in Con Dao National Park, Tạp chí Khoa học tr­ường ĐHSP II Bài đăng tạp chí KH 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Cách mạng công nghệ 4.0 và một số vấn đề đặt ra với nguồn nhân lực qua đào tạo nghề ở Vĩnh Phúc: Thực trạng và giải pháp Nxb Thông tin & Truyền thông. 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Quan điểm tự học của Hồ Chí Minh và giá trị của quan điểm này trong việc học tập, nghiên cứu các môn Lý luận chính trị theo xu hướng giáo dục mở hiện nay. Nxb Thông tin & Truyền thông. 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Bản đồ tư duy - công cụ mở trong giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường CĐ Vĩnh Phúc Nxb Thông tin & Truyền thông. 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trẻ ở trường cao đẳng Vĩnh Phúc trước tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 Nxb Lao động -  Xã hội 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy môn GDCD ở trường THCS trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Tư tưởng quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân - Tầm nhìn chiến lược trong tư duy chính trị của Chủ  tịch Hồ Chí Minh  Nxb Đại học quốc gia Thành phố HCM. 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số vấn đề trong việc điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo ngành sư phạm GDCD theo hướng tiếp cận năng lực người học ở trường CĐ Vĩnh Phúc Nxb Đà Nẵng. 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Đọc tác phẩm kinh điển - Cơ sở khoa học nâng cao chất lượng dạy - học các môn lý luận chính trị ở trường CĐ Vĩnh Phúc Nxb Đà Nẵng. 2017-2018
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của SV trong phương thức đào tạo theo tín chỉ ở trường CĐVP Nxb Đà Nẵng 2017-2018
 1.  
Nguyễn Anh Hiểu Cách mạng công nghiệp 4.0 với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc NXB Nông nghiệp 2017-2018
 1.  
Nguyễn Anh Hiểu Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò người thầy vào việc bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 NXB Nông nghiệp 2017-2018
 
 
TT HỌ TÊN TÁC GIẢ TÊN BÀI BÁO TẠP CHÍ ĐĂNG NĂM ĐĂNG
 1.  
Nguyễn T Kim Chung Sử dụng PP hướng dẫn sv tự học vào quá trình dạy - học ở các trường ĐH, CĐ trong thời đại CMCN 4.0 hiện nay.   2018-2019
 1.  
Nguyễn T Minh Huệ Thực tập SP - PP rèn luyện tay nghề thực tế cho SV ngành SP ở trường CĐVP đáp ứng yêu cầu đổi mới GD hiện nay.   2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số giải pháp cơ bản trong việc Vận dụng bản đồ tư duy vào giảng dạy học phần: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường CĐVP. Nxb Đà Nẵng 2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Sử dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm bồi dưỡng văn hóa Việt Nam cho SV Lào ở trường CĐVP Nxb Đà Nẵng 2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Vai trò, vị trí của Giảng viên trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay - Khảo sát thực tế ở trường CĐVP Nxb Đà Nẵng
 
2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy nhân tố con người trước tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 Nxb Nông Nghiệp. 2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực NCKH của giảng viên ở trường CĐVP trước tác động của cuộc CMCN 4.0 Nxb Nông Nghiệp 2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Vấn đề giáo dục định hướng tiếp cận kết quả đầu ra trong đào tạo sinh viên sư phạm ngành Giáo dục công dân Nxb ĐH sư phạm Hà Nội 2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm An sinh xã hội - Tư duy chính trị nhân văn sâu sắc trong Di chúc của Hồ Chí Minh Nxb Đại học Huế 2018-2019
 1.  
Nguyễn Ngọc Quyên Công tác giảng dạy và học tập bộ môn tiếng Anh của sv không chuyên Anh trường CĐVP dưới tác động của CMCN 4.0 Bài viết HTKH 2018-2019
 1.  
Doãn Thế Anh Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực NCKH của giảng viên ở trường CĐVP trước tác động của cuộc CM 4.0. Bài viết HTKH 2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Quan điểm của ĐCSVN về phát huy nhân tố con người trước tác động của cuộc CM 4.0. Bài viết HTKH 2018-2019
 1.  
Kiều Ngọc Minh Modification of the SERS spectrum of cyanide traces due to complex formation between cyanide and silver. Bài viết HTKH 2018-2019
 1.  
Đào Ngọc Anh Phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống tại Vĩnh Phúc. Bài viết HTKH 2018-2019
 1.  
Nguyễn Anh Hiểu Vận dụng quan điểm HCM về vai trò người thầy vào việc bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo dưới tác động của CMCN 4.0. Bài viết HTKH 2018-2019
 1.  
Trần Thanh Tùng Distribution extension and tadpole description of Leptobrachium ailaonium (Yang, Chen and Ma, 1983) (Anura; Megophrydae) in Vietnam, Hội thảo Quốc gia Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Bài đăng tạp chí KHQT 2018-2019
 1.  
Trần Thanh Tùng Ghi nhận mới của bốn loài trong họ Rhacophoidea Hoffman, 1932 tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Tạp chí Khoa học - Công nghệ, Tr­ường Đại học Thái Nguyên Bài đăng tạp chí KH 2018-2019
 1.  
Trần Thanh Tùng Đa dạng Lưỡng cư, Bò sát ở Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Tr­ường Đại học Thái Nguyên, 14, Thái Nguyên Bài đăng tạp chí KH 2018-2019
 1.  
Trần Thanh Tùng Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học chủ đề Tập tính của động vật học, Sinh học 11 Ở một số trường THPT thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, Tạp chí Khoa học tr­ường ĐHSP II Bài đăng tạp chí KH 2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Chính sách an sinh xã hội - Tầm nhìn nhân văn sâu sắc trong tư duy chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh Bài viết HTKH 2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Giáo dục đạo đức nghề dạy học cho sinh viên sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Bài viết HTKH 2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số quan điểm về vấn đề Tôn giáo trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và giá trị của nó trong thời đại ngày nay Bài viết HTKH 2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Kiểm tra đánh giá môn Giáo dục chính trị ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc theo hướng tiếp cận năng lực Bài viết HTKH 2018-2019
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Chủ nghĩa nhân văn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giáo dục chủ nghĩa nhân văn cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Bài viết HTKH 2018-2019
 1.  
Nguyễn Anh Hiểu Lớp học đa phương tiện và những lợi thế NXB Thuận Hóa 2018-2019
 
TT HỌ TÊN TÁC GIẢ TÊN BÀI BÁO TẠP CHÍ ĐĂNG NĂM ĐĂNG
 1.  
Đào Ngọc Anh CMCN 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Tạp chí KH &CN 2019-2020
 1.  
Nguyễn T Bích Ngọc Cơ sở lý luận và thực tiễn XD chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho CB, CC, VC đến năm 2030. Sách chuyên khảo 2019-2020
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Mục tiêu, phương hướng XD lối sống cho sv trường CĐVP trước tác động của mạng XH. Tạp chí Thiết bị giáo dục. 2019-2020
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn About a Distance Measure and Application for Finding Reduct in Incomplete Decision Tables. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) 2019-2020
 1.  
Nguyễn Thị Hương Lan Rèn luyện nghiệp vụ SP cho SV ngành GDMN qua học phần “Thực hành SP”. Tạp chí GD&XH 2019-2020
Một số biện pháp phát triển khả năng tiền đọc - viết cho trẻ mầm non Tạp chí Dạy và học ngày nay 2019-2020
Rèn luyện NVSP cho SV ngành GDMN thông qua giảng dạy học phần “PP cho trẻ MN làm quen với tác phẩm văn học”. Tạp chí Giáo chức Việt Nam. 2019-2020
 1.  
Nguyễn Lan Anh Tổ chức hoạt động nhóm cho SV - một trong những PPDH hiệu quả hiện nay. Tạp chí Giáo chức Việt Nam. 2019-2020
 1.  
Trần Thị Thanh Nga Giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập. Tạp chí Giáo chức Việt Nam. 2019-2020
 1.  
Phạm T Thu Hiền Vận dụng dạy học phân hóa trong dạy học chương kim loại, hóa học lớp 9. Hóa học & ứng dụng 2019-2020
 1.  
Nguyễn Thành Công Một số vấn đề trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng phát triển bền vững. Kỷ yếu Hội thảo KH quốc gia. 2019-2020
 1.  
Nguyễn T Kim Chung Mối quan hệ biện chứng giữa giao lưu văn hóa và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở nước ta hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo KH quốc gia. 2019-2020
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn “Nghiên cứu cải tiến một số độ đo trong lý thuyết tập thô cho bảng quyết định không đầy đủ” Chuyên san khoa học tự nhiên - kỹ thuật - công nghệ, ISSN: 1859-2171 2019-2020
 1.  
  “Phương pháp filter-wrapper rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ khi bổ sung, loại bỏ tập đối tượng” Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII - Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, trang 394-399.  
 1.  
  “Về các thuật toán gia tăng filter-wrapper tìm tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ khi bổ sung, loại bỏ tập thuộc tính”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII - Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT  
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số vấn đề đặt ra trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống cho sinh viên sư phạm thông qua học phần pháp luật đại cương ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Bộ Giáo dục - Đào tạo 2019-2020
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Gắn kết đào tạo giữa trường CĐ nghề địa phương với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH Nxb Thông tin và Truyền thông 2019-2020
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số vấn đề đặt ra trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Nxb Thông tin & Truyền thông 2019-2020
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Tác động của mạng xã hội đến lối sống sinh viên hiện nay  
 
 
Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
2019-2020
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức cho học sinh Bài viết HTKH 2019-2020
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Bạo lực học đường nhìn từ đánh giá của học sinh THCS trên địa bàn thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Bài viết HTKH 2019-2020
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số vấn đề trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng phát triển bền vững Nxb Đại học Kinh tế quốc dân 2019-2020
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Vấn đề về giáo dục định hướng tiếp cận kết quả đầu ra trong đào tạo sinh viên ngành Ngữ Văn Nxb Đại học Vinh 2019-2020
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên ngành Ngữ Văn theo phương thức đào tạo tín chỉ ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Nxb Đại học Vinh 2019-2020
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới NXb Đại học Quốc gia Hà Nội 2019-2020
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Kinh tế tư nhân và sự tác động của thành phần kinh tế này đến sự tăng trưởng kinh tế ở nước ta Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2019-2020
 
 
TT HỌ TÊN TÁC GIẢ TÊN BÀI BÁO TẠP CHÍ ĐĂNG NĂM ĐĂNG
 1.  
Đào Ngọc Anh Thị trường lao động khu vực nông thôn trước tác động của cuộc CM công nghiệp 4.0. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái bình dương 2020-2021
 1.  
Trịnh Thị Luyến
Vũ Đình Sơn
Nâng cao kiến thức về phòng bệnh viêm gan Virus B của người dân tại xã Trung Nguyên, Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 2020-2021
Thực trạng kiến thức, thái độ dự phòng nhiễm khuẩn tiết niệu ở người bệnh có dẫn lưu nước tiểu của sv điều dưỡng học tại trường trung cấp y tế Vĩnh Phúc năm 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững -  nhìn từ thực tế tỉnh Vĩnh Phúc. Kỷ yếu Hội thảo KH quốc gia - ĐH KT Quốc dân 2020-2021
Phát triển du lịch cộng đồng nhằm giải quyết việc làm và đảm bảo sinh kế cho người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc Tạp chí KH ĐH Tân Trào 2020-2021
 1.  
Nguyễn Thị Minh Huệ student - teacher relationship in the secondary schools Kỷ yếu Hội thảo KH quốc gia - ĐH SPHN 2020-2021
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn Về các thuật toán gia tăng filter-wrapper tìm tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ khi bổ sung, loại bỏ tập thuộc tính. Kỷ yếu Hội thảo KH quốc gia - ĐH Hạ Long 2020-2021
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn “Filter-Wrapper Incremental Algorithms for Finding Reduct in Incomplete Decision Systems when Adding and Deleting an Attribute Set International Journal of Data Warehousing and Mining (SCIE),  Volume 17, Issue 2, Article 3  
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn “Efficient Algorithms for Dynamic Incomplete Decision Systems”, International Journal of Data Warehousing and Mining (SCIE), Volume 17, Issue 3, Article 2  
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn “Thuật toán gia tăng lọc - đóng gói tìm tập rút gọn trong bảng quyết định không đầy đủ khi tập đối tượng và tập thuộc tính thay đổi giá trị”, Chuyên san khoa học tự nhiên - kỹ thuật - công nghệ, ISSN: 1859-2171, Tập 226(11),  
 1.  
Đào Thị Hồng Vân Tác phẩm: Góc nhìn mới Triển lãm Mỹ thuật VN 2020 2020-2021
 1.  
Nguyễn Thị Hương Lan Vận dụng mô hình dạy học 5E theo hướng tiếp cận STEM/STEAM trong GDMN. Tạp chí GD&XH 2020-2021
 1.  
Đào Nguyên Hương Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn xuất khẩu lao động của HS trường TC Y tế Vĩnh Phúc năm 2019 Tạp chí Y Dược học 2020-2021
 1.  
Trần Thị Thanh Nga Một số biện pháp phát huy tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động chung có mục đích giáo dục thể chất. Tạp chí Giáo chức Việt Nam 2020-2021
 1.  
Nguyễn Lan Anh Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non qua hoạt động trải nghiệm. Tạp chí Giáo chức Việt Nam 2020-2021
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Thủy Tăng cường bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho giáo viên tiểu học theo chương trình mới môn Lịch sử và Địa lí lớp 4,5. Kỷ yếu Hội thảo KH quốc gia - ĐHSP Hà Nội 2 2020-2021
 1.  
Trần Thanh Tùng Ghi nhận mới và cập nhật thành phần loài lưỡng, bò sát tại Vườn Quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tạp chí Khoa học - Công nghệ, Tr­ường Đại học Thái Nguyên   2020-2021
 1.  
Trần Thanh Tùng Ghi nhận mới và cập nhật thành phần loài, Bò sát tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Tạp chí Khoa học - Công nghệ, Tr­ường Đại học Thái Nguyên, 01, Thái Nguyên   2020-2021
 1.  
Trần Thanh Tùng Thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở vùng núi Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí Khoa học - Công nghệ, Tr­ường Đại học Thái Nguyên   2020-2021
 1.  
Trần Thanh Tùng Thành phần thức ăn của loài Cóc mày phê Brachytarsophrys feae (Boulenger, 1887) và Cóc mắt bên Megophrys major (Boulenger, 1908) tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Tạp chí Khoa học - Công nghệ, Tr­ường Đại học Thái Nguyên   2020-2021
 1.  
Trần Thanh Tùng First report on the anuran fauna of Hai Ha forest, Quang Ninh, Province, Vietnam (16): 1025 - 1041   2020-2021
 1.  
Trần Thanh Tùng

The First List Of Amphibians And Reptiles From Soc Son Watershed Protection Forest, Hanoi City, Vietnam, Academia Journal of Biology2021, 43(1): 61–76.

  2020-2021
 1.  
Trần Thanh Tùng

First record of the Cyrtodactylus brevipalmatus group (Squamata: Gekkonidae) from Vietnam with description of a new species. Zootaxa 4969 (3): 492–510.

  2020-2021
 1.  
Trần Thanh Tùng A new species of Gracixalus (Anura: Rhacophoridae) from northern vietnam. Russian Jour. Herpetology, 28 (3): 111 - 122.   2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Mục tiêu, phương hướng xây dựng lối sống cho sinh viên trường cao đẳng Vĩnh Phúc trước tác động của mạng xã hội   2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Phương pháp dạy học nêu vấn đề và vận dụng phương pháp này vào giảng dạy học phần: “Giáo dục chính trị” theo hướng phát triển năng lực người học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nông vân và vấn đề xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay Nxb Hà Nội 2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp với yêu cầu của người sử dụng lao động - Nhân tố quan trọng trong đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Nxb Lao động - Xã hội 2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Vai trò của kiểm định chất lượng đối với giáo dục nghề nghiệp Nxb Lao động - Xã hội 2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá phục vụ yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây Nxb Lao động - Xã hội 2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Nguồn nhân lực qua đào tạo nghề ở Vĩnh Phúc trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Bài viết HTKH 2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Phát triển du lịch làng nghề truyền thống trên địa bàn ỉnh Vĩnh Phúc Bài viết HTKH 2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII Bài viết HTKH 2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân và vấn đề xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Vĩnh Phúc hiện nay Bài viết HTKH 2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo và vấn đề phát triển kinh tế biển hiện nay Bài viết HTKH 2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp với yêu cầu của người sử dụng lao động - Nhân tố quan trọng trong đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Nxb Đà Nẵng 2020-2021
 1.  
Nguyễn Đức Khiêm Vai trò của kiểm định chất lượng đối với giáo dục nghề nghiệp Nxb Đà Nẵng 2020-2021

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a 
Thông tin tuyển sinh 2

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 1098

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29960

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4763049