Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Kế hoạch công tác

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Học kỳ II – năm học 2014 -2015

Thứ tư - 22/04/2015 16:23
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Học kỳ II – năm học 2014 -2015

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Học kỳ II – năm học 2014 -2015

Số: 57 /KH-TTr Phúc Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2015
 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Học kỳ II – năm học 2014 -2015
 
- Căn cứ Hướng dẫn số 4904/BGDĐT-TTr ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Bộ  trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo;
- Căn cứ Hướng dẫn số 1375/SGDĐT-TTr ngày 19 tháng 09 năm 2014 của Sở       Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc;
- Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra số 199/KH-TTr ngày 22 tháng 10 năm 2014 của trường CĐ Vĩnh Phúc năm học 2014- 2015;
Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hướng dẫn kế hoạch thanh tra, kiểm tra học kỳ II năm học 2014- 2015 như sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo định kỳ là việc làm thường xuyên nhằm tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ cương nền nếp hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong nhà trường.
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ theo pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của các đơn vị, cá nhân trong nhà trường.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA
(*) NỘI DUNG A:     Kiểm tra hồ sơ sổ sách
1. Thời gian: Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 4/5/2015.
2. Đối tượng:  Các Khoa và tổ Lý luận Chính trị, tổ Tâm lý giáo dục.
3. Địa điểm: Tại các đơn vị.
4. Nội dung:  Theo văn bản số: 356/CĐSP-ĐT, ngày 26/09/2006.
     a)  Kiểm tra hồ sơ sổ sách của tất cả các cá nhân trong đơn vị.  
     b)  Kiểm tra hồ sơ sổ sách quản lí của đơn vị.  
5. Hình thức kiểm tra:
Lãnh đạo các đơn vị chủ động thành lập tổ kiểm tra để tiến hành tự kiểm tra theo đúng nội dung và lịch kiểm tra.
(*) NỘI DUNG B:  Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo khóa 16.
1.  Thời gian: Từ ngày 13/05/2015 đến ngày 25/05/2015.
2. Đối tượng: 3 khoa: Tự nhiên, Xã hội, Tiểu học.
3. Địa điểm: Tại 3 khoa: Tự nhiên, Xã hội, Tiểu học.
4. Nội dung:  Thực hiện chương trình, quy chế cho điểm, duy trì sĩ số.
5. Hình thức kiểm tra:
Phòng Đào tạo chủ trì việc kiểm tra (Báo cáo kết quả), kết hợp với P.Thanh tra để cụ thể về thời gian kiểm tra với các khoa được thuận lợi.
 (*) NỘI DUNG C:  Thanh tra theo chuyên đề                    
            Phòng Thanh tra nhà trường phối kết hợp với các phòng ban khác chủ động lên kế hoạch thanh tra theo chuyên đề theo những nội dung sau:
  1. Thực hiện nề nếp dạy học (đột xuất);
  2. Quản lí chấm thi;
3. Hồ sơ quản lí của đơn vị;
4.Thanh tra xác suất nội dung A tại một số đơn vị;
          Các nội dung 2; 3; 4; Phòng Thanh tra sẽ thông báo thời gian phù hợp tới các đơn vị phụ trách liên quan.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Trên cơ sở kế hoạch chung của nhà trường, các đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị mình để tổ chức thực hiện.
- Chế độ báo cáo: Các đơn vị báo cáo kết quả của nội dung A  chậm nhất ngày 08/5/2015.
(Trong báo cáo cho biết một số cá nhân có hồ sơ tốt nhất, còn hạn chế của đơn vị).
Ghi chú: 
Báo cáo kết quả kiểm tra lập thành 2 bản:
- Một bản đơn vị lưu lại để góp ý cho các thành viên của đơn vị và yêu cầu bổ sung sửa chữa những thiếu sót đã được chỉ ra.
- Một bản nộp cho nhà trường (Nộp cho phòng thanh tra để tổng hợp trình Hiệu trưởng).
 
 
  Nơi nhận:
  - Lãnh đạo Trường (để biết);
  - Các Khoa, P.Đào tạo,Tổ LLCT,Tổ TLGD (để t/hiện);
  - Lưu: VT, TTr.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Hoàng Văn Bình
 
 

Tác giả bài viết: Phòng Thanh Tra

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/aÝ kiến bạn đọc
 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 1922

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51717

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4955852

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades