Trang nhất » Phòng ban » Phòng Đào tạo » Giới thiệu

Trang thông tin giới thiệu đơn vị và nhân sự

Thứ năm - 16/03/2023 08:58
. 1. TÊN ĐƠN VỊ: PHÒNG ĐÀO TẠO- BỒI DƯỠNG
Địa chỉ văn phòng: Tầng 2, nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
Số điện thoại liên hệ: 02113. 881. 041
Email:……………………………………………………..
 1. NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO
 1. Trưởng đơn vị
Họ và tên: Doãn Thế Anh
Chức vụ: Trưởng phòng
Học hàm học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Địa lí
Số điện thoại văn phòng: …………………….
Email: anhdt77@gmail.com
 
Các công trình khoa học đã công bố Nơi xuất bản, cấp của công trình, đường link của công trình(nếu có) Vai trò trong công trình
Tích hợp giáo dục ứng phó với biến đối khí hậu trong giảng dạy địa lý ở trường cao đẳng Vĩnh Phúc Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, cấp trường Chủ nhiệm
Các bài báo khoa học đã công bố Nơi xuất bản, cấp của công trình, đường link của công trình(nếu có) Vai trò trong công trình
1. Sự phân hóa khí hậu ở miền tự nhiên Bắc và đông bắc Bắc Bộ     Trường ĐHSP Hà Nội, Hội thảo khoa học Đồng tác giả
2. Định hướng phát triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng địa lý học cảnh quan Trường ĐHSP Hà Nội, Hội thảo khoa học Tác giả
3. Tài nguyên đất và hướng sử dụng bền vững đất nông –lâm nghiệp tỉnh vĩnh phúc NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ (978-604-913-513-2), Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc Đồng tác giả
4. Đặc điểm tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Phúc NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ (978-604-913-694-8), Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc Tác giả
5. Phân tích các nhân tố cảnh quan –cơ sở phân loại và đánh giá cảnh quan tỉnh Vĩnh Phúc Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên (e-ISSN: 2615-9562) Tác giả
6. Giáo dục tích hợp và sự vận dụng vào quá trình đào tạo sinh viên ngành Địa lý - Lịch sử ở trường cao đẳng Vĩnh Phúc Nxb  Đà Nẵng (978-604-84-3502-8), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Tác giả
 
 1. Phó Trưởng đơn vị
Họ và tên: Nguyễn Văn Thu
Chức vụ: PTP Đào tạo - BD
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Số điện thoại văn phòng: 0912.013684
Email: nguyenvanthutp@gmail.com
 
Các công trình khoa học đã công bố Nơi xuất bản, cấp của công trình, đường link của công trình Vai trò trong công trình
1) Chương trình quản lý điểm thi (theo QC đào tạo niên chế)  Trường CĐ Vĩnh Phúc, Cấp trường Chủ đề tài
2) Chương trình quản lý sinh viên Trường CĐ Vĩnh Phúc, Cấp trường Chủ đề tài
     
Các bài báo khoa học đã công bố Nơi xuất bản, cấp của công trình, đường link của công trình Vai trò trong bài báo xuất bản
1) Biện pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học ở Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859 – 0810, tháng 7/2020 Đồng tác giả
2) ỨD CNTT trong giảng dạy cho sinh viên ngành GD Tiểu học & Mầm non NXB Khoa học – Kỹ thuật Đồng tác giả
 
 1. Phó Trưởng đơn vị
 
Họ và tên: Triệu Việt Dũng
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Học hàm học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Văn hóa quần chúng
Số điện thoại văn phòng:
Email: Trieuvietdung.vhnt@gmail.com
 
Các công trình khoa học đã công bố Nơi xuất bản, cấp của công trình, đường link của công trình Vai trò trong công trình
     
     
Các bài báo khoa học đã công bố Nơi xuất bản, cấp của công trình, đường link của công trình Vai trò trong bài báo xuất bản
     
     
 
 1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ:
III.1. Chức năng: Tham mưu và giúp Ban giám hiệu thực hiện các nhiệm vụ về tuyển sinh, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo và quản lý, điều hành hoạt động đào tạo của các hệ đào tạo trong và ngoài trường; Tham mưu và giúp Ban giám hiệu thực hiện chức năng tổ chức, quản lý các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ  cho sinh viên, đội ngũ giáo viên. Tham mưu, tổng hợp đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh, mở mã ngành, của Nhà trường.
III.2. Nhiệm vụ:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường;
-  Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng mở mã ngành, các chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo;
-  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các kỳ tuyển sinh, thi tốt nghiệp các lớp, hệ đào tạo trong và ngoài trường. Thường trực Hội đồng Tuyển sinh, xét ngừng học, thôi học, học tiếp và Hội đồng xét tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên các hệ đào tạo. Quản lý và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ theo các quy định hiện hành;
- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, dạy nghề, bồi dưỡng, liên kết đào tạo;
- Quản lý đào tạo và tổ chức thi, kiểm tra học kỳ các lớp theo phân công;
- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề nghiệp; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo; thống kê, làm báo cáo theo quy định hoạt động của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho học sinh, sinh viên;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, cán bộ nghiệp vụ, giáo viên, nhân viên trường học các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Điều tra nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chủ trì triển khai hoặc phối hợp  tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức thi, cấp phát chứng chỉ cho người học có nhu cầu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và  giáo dục nghề nghiệp;
- Tham gia giảng dạy theo chuyên môn trong chương trình của các ngành, các khoa khác;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 1.  LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
1. Lịch sử thành lập
Phòng Đào tạo được thành lập từ năm 1997 cùng với việc thành lập Trường Trung học Sư phạm Vĩnh Phúc. Năm 1999, sau khi Trường THSP Vĩnh Phúc được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc, Phòng Đào tạo được đổi tên thành Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học (1999-2012). Từ năm 2018, phòng đượ bổ sung thêm nhiệm vụ bồi dưỡng và được đổi tên là  đến Phòng Đào tạo-Bồi dưỡng. Hiện nay, phòng có 08 cán bộ giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ , 04 thạc sỹ và 03 đại học.
2. Thành tích đã đạt được qua các Năm học:
                * Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2017
                * Bộ Giáo dục và Đào tạo:
                - Năm 2005: Bằng khen đơn vị có Thành tích xuất sắc  trong việc  tham gia dự án phát triển GD THCS giai đoạn 2000-2005. Bằng khen đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2004-2005.
                - Năm 2006: Bằng khen đơn vị có  Thành tích xuất sắc  trong công tác đào tạo giáo viên tiểu học theo chương trình cao đẳng liên thông.
                * Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
                - Nhiều năm liền được tặng  Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc.
                - Năm 2015: Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phòng trào thi đua năm học 2015-2016.
                * Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
                - Năm 2004: Giấy khen đơn vị Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2000-2004.
                - Năm 2015: Giấy khen đơn vị Tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.
 1. ĐỘI NGŨ CBVC
 
Stt Tên và thông tin cán bộ viên chức
1
Họ và tên: Trần Nhân Vĩnh
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Tâm lý – Giáo dục
Email: trannhanvinh@gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố
 1. Một số biện pháp phát triển kỹ năng sống cho sinh viên ở ký túc xá trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
 2.  Một số khó khăn trong công tác đào tạo giáo viên tại các trường sư phạm hiện nay (Trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng - Kỳ yếu hội thảo khoa học trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng)
 3.  Sử dụng phương pháp tình huống trong hay học Học phần giáo dục học phần giáo dục học mầm non tại trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.( Tạp chí thiết bị giáo dục (ISSN: 1859-0810)
 4. Duy trì nền nếp dạy và học trong việc hình thành nhân cách nhà giáo cho sinh viên sư phạm tại trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.( Tạp chí thiết bị giáo dục (ISSN: 1859-0810)
2
Họ và tên: Nguyễn Gia Lương
Học hàm học vị: Chuyên khoa I
Chuyên ngành: Điều dưỡng
Email: gialuongyvp@gmail.com
3
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Chung
Học hàm học vị: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm Âm nhạc
Email: haichunglamha@gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố
 1. Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ ở trường mầm non (Tạp chí giáo dục, Tác giả).
 2. Vai trò của gia đình với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong điều kiện hiện nay (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, đồng tác giải)
4
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Sinh học
Email: huongntm.sp@gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố
 1. Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập trong học phần: Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (Đề tài cấp trường, đồng chủ nhiệm).
 2. Một số giải pháp nâng cao năng lực nghề trong đào tạo sinh viên ngành sư phạm hóa sinh ở Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Tác giả)
 3. Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Vệ sinh – Dinh dưỡng cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Tác giả)
 4. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên trong phương thức đào tạo tín chỉ ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Đồng tác giả)
5
Họ và tên: Phạm Thị Diệu Thương
Học hàm học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Văn hóa học
Email:thuongpd.vn@gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố
 1. Một số vấn đề đặt ra trong lễ hội đền Bắc Cung trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (Tác giả) Tạp chí Thiết bị giáo dục ISSN (1859 – 0810)
 2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch MICE (Tác giả) Tạp chí Thiết bị giáo dục (ISSN 1859 – 0810)
 3. Phát triển sản phẩm du lịch MICE tại Vĩnh Phúc ( Đồng Tác giả) Tạp chí Thiết bị giáo dục (ISSN 1859 – 0810)
 4. Marketing Du Lịch ( Đồng Tác giả) Nhà xuất bản Thanh niên ( ISBN: 978-604-397-406-5)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 1071

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29933

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4763022

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades