Trang nhất » Khoa - Tổ » Khoa Y Dược

GIỚI THIỆU VỀ KHOA Y DƯỢC

Thứ năm - 13/01/2022 19:37
Địa chỉ văn phòng: số 1 Tuệ tĩnh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc Số điện thoại văn phòng: Email của đơn vị: khoayduoccdvp@gmail.com Địa chỉ trang thông tin của đơn vị: Khoa Y dược , Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc


  1. Nhân sự lãnh đạo
Phó hiệu trưởng
 

 
Họ và tên: Trịnh Thị Luyến
Học hàm học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II
Chuyên ngành: Nhi khoa
Địa chỉ email: luyenvp@gmail.com
Số điện thoại:0912606795
Các công trình khoa học đã nghiên cứu  
1. Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp đánh giá mới hoạt động giảng dạy trên lớp của giáo viên Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc Luận văn thạc sĩ năm 2010
2. Nghiên cứu căn nguyên , đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm não cấp ở trẻ em tại khoa truyền nhiễm bệnh viện Nhi trung ương Luận văn Bs CKII năm 2013
3. Đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên Trường Trung cấp y tế Vĩnh Phúc theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài
4. Đánh giá chất lượng đào tạo theo từng học phần của học sinh Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc năm 2017 Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài
5. Tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố liên quan với thói quen ăn uống của trẻ mới nhập học tại Trường mầm non Hoa Hồng Vĩnh Yên năm 2018 Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài
9. Sử dụng mạng xã hội của học sinh Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc năm 2018 Đề tài cấp cơ sở năm 2018, Thành viên
7. Nhu cầu xuất khẩu lao động và một số yếu tố ảnh hưởng của học sinh sinh viên đang học tại trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc năm 2019. Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài
8. Thực trạng công tác đào tạo liên tục trong trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc năm 2019 Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài
9. Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 1/2019 đến tháng  6/2019. Đề tài cấp cơ sở, thành viên
10.Thực trạng hứng thú nghề nghiệp của sinh viên Điều dưỡng học tại Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc năm 2019 Đề tài cấp cơ sở năm 2019, Thành viên
Các bài báo khoa học đã công bố  
1. Nghiên cứu căn nguyên , đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm não cấp ở trẻ em tại khoa truyền nhiễm bệnh viện Nhi trung ương Tạp chí Y học Việt Nam năm 2013
2. Nâng cao kiến thức về phòng bệnh viêm gan virus B của người dân xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018. Tạp trí điều dưỡng
https://jns.vn/article/184/3-nang-cao-kien-thuc-ve-phong-benh-viem-gan-virus-b-cua-nguoi-dan-tai-xa-trung-nguyen-huyen-yen-lac-tinh-vinh-phuc-nam-20
 
3. Thực trạng kiến thức, thái độ dự phòng nhiễm khuẩn tiết niệu ở người bệnh có dẫn lưu nước tiểu của sinh viên điều dưỡng học tại Trường Trung cấp y tế Vĩnh Phúc năm 2019 Tạp trí điều dưỡng
https://jns.vn/article/193/12-thuc-trang-kien-thuc-thai-do-du-phong-nhiem-khuan-tiet-nieu-o-nguoi-benh-co-dan-luu-nuoc-tieu-cua-sinh-vien-dieu-duong
Tạp chí khoa học điều dưỡng. Tập 03 số 5/2020. Xuất bản 11/2020
Thành viên
 

  1. Trưởng  khoa
Họ và tên: Đào Thị Nguyên Hương
Học hàm học vị: Thạc sĩ
Cuuyên ngành Y tế Công cộng
Địa chỉ email: huongtrung1975@gmail.com
Số điện thoại:0914615598
Các công trình khoa học đã nghiên cứu  
1. Thực trạng sự hài lòng của người học về chất lượng đào tạo tại trường Trung cấp y tế Vĩnh Phúc năm 2017 Đề tài cấp cơ sở
2. Xu hướng việc làm và một số yếu tố ảnh hưởng của học sinh trường Trung cấp y tế Vĩnh Phúc , năm 2018 Đề tài cấp cơ sở
3. Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn xuất khẩu lao động của học sinh trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc, năm 2019 Đề tài cấp cơ sở
Các bài báo khoa học đã công bố  
1. Hoạt động quản lý bệnh nhân tăng huyết áp và một số yếu tố ảnh hưởng tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2016. Tạp chí Y học thực hành , số 10 (1023)  2016
2. Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn xuất khẩu lao động của học sinh trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc, năm 2019 Tạp chí Y dược học ,Số 21 tháng 5/2021
  1. Phó Trưởng khoa
Họ và tênVũ Đình Sơn
Học hàm học vị: Cử nhân, Thạc sĩ
Chuyên ngành: Luật, Điều dưỡng
Địa chỉ email: vudinhsonvp@gmail.com
Số điện thoại: 0967797978
Các công trình khoa học đã nghiên cứu:  
1. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc.  
Đề tài cấp cơ sở năm 2013, Chủ đề tài
2. Thực trạng và nhu cầu đào tạo của giáo viên Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc.  
Đề tài cấp cơ sở năm 2014, Chủ đề tài
3. Đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN. Đề tài cấp cơ sở năm 2015, Chủ đề tài
4. Thay đổi kiến thức và thái độ về phòng bệnh viêm gan vi rút B của người dân xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Luận văn thạc sĩ năm 2018
5. Sử dụng mạng xã hội của học sinh Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc năm 2018 Đề tài cấp cơ sở năm 2018, Chủ đề tài
6. Thực trạng hứng thú nghề nghiệp của sinh viên Điều dưỡng học tại Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc năm 2019 Đề tài cấp cơ sở năm 2019, Chủ đề tài
Các bài báo khoa học đã công bố  
1. Thay dổi kiến thức, thái độ về phòng bệnh viêm gan B của người dân xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc. Tạp trí Y học thực hành (1076)- Số 8 (2018)
Tác giả chính
2. Thực trạng kiến thức và thái độ phòng bệnh viêm gan vi rút B của người dân xã Trung Nguyên,  huyện  Yên  Lạc,  tỉnh  Vĩnh  Phúc năm 2018 https://jns.vn/article/73/thuc-trang-kien-thuc-va-thai-do-phong-benh-viem-gan-vi-rut-b-cua-nguoi-dan-xa-trung-nguyen-huyen-yen-lac-tinh-vinh-phuc-n
Tác giả chính
3. Thực trạng kiến thức thái độ dự phòng nhiễm khuẩn tiết niệu ở người bệnh có dẫn lưu nước tiểu của sinh viên điều dưỡng học tại Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc. https://jns.vn/article/193/12-thuc-trang-kien-thuc-thai-do-du-phong-nhiem-khuan-tiet-nieu-o-nguoi-benh-co-dan-luu-nuoc-tieu-cua-sinh-vien-dieu-duong
Đồng tác giả
4. Nâng cao kiến thức về phòng bệnh viêm gan virus B của người dân xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018. https://jns.vn/article/184/3-nang-cao-kien-thuc-ve-phong-benh-viem-gan-virus-b-cua-nguoi-dan-tai-xa-trung-nguyen-huyen-yen-lac-tinh-vinh-phuc-nam-20
Tác giả chính
5. Thực trạng stress và các yếu tố liên quan của Điều dưỡng tại Bệnh viện K cơ sở 2 năm 2021 https://jns.vn/article/268/15-thuc-trang-stress-va-cac-yeu-to-lien-quan-cua-dieu-duong-tai-benh-vien-k-co-so-2-nam-2021
Đồng tác giả
6. Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang năm 2021 https://jns.vn/article/261/8-chat-luong-cuoc-song-cua-nguoi-benh-sau-dot-quy-nao-dieu-tri-tai-benh-vien-da-khoa-tinh-ha-giang-nam-2021
Đồng tác giả
 
  1. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:
Khoa Y Dược là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, trực tiếp triển khai thực hiện công tác về đào tạo, bồi dưỡng các nhóm ngành thuộc lĩnh vực Y, Dược; nghiên cứu khoa học, phục vụ các nhiệm vụ chính trị khác của trường  khi được yêu cầu,  phát triển đội ngũ và quản lý học sinh sinh viên thuộc đơn vị theo phân cấp của Nhà trường.
  1.  Lịch sử thành lập và các thành tích đã đạt được
1. Khoa Y Dược thành lập năm 2020 theo quyết định số 206/QĐ - CĐVP ngày 12/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
2. Thành tích đã đạt được trong Năm học 2020 - 2021:
- Tập thể lao động tiên tiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Cá nhân:
+ 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 04 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 giấy khen của Hiệu trưởng.
+ 01 giáo viên đạt giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải khuyến khích giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
+ 01 giáo viên đạt giải khuyến khích Hội giảng nhà giáo GDNN cấp quốc gia.
  1. Phương hướng và tôn chỉ hoạt động của đơn vị
1. Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực trong Khoa, thực hiện tốt công tác quản trị Khoa.
2. Tham mưu cho BGH tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo.
3. Triển khai có hiệu quả áp dụng công nghệ vào trong giảng dạy, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực để nâng cao chất lượng giảng dạy.
4. Mở rộng quy mô đào tạo các mã ngành thuộc nhóm ngành chăm sóc sức khỏe ở trình độ cao đẳng; nghiên cứu tham mưu mở thêm các mã ngành mới phù hợp, xây dựng các mã ngành trọng điểm và đa dạng các loại hình đào tạo ở các mã ngành đào tạo.
5. Rà soát, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo liên tục đáp ứng nhu cầu cho các cơ sở y tế và nhu cầu của xã hội.
6. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học ở các cấp.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/aNhững tin mới hơn
 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 1307

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37544

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5004267

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades