BÁO CÁO ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

.
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BÁO CÁO ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 
 


1.  THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1.1. Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp:
                        TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC (CDD1603)
1.2. Địa chỉ: Phường Trưng Nhị - Tp Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc
+ Trụ sở chính:
Địa chỉ: Phường Trưng Nhị - Tp Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại:     02113.868.188; 02113.881.041               Fax: 02113.854.243
Website: www.caodangvinhphuc.edu.vn;
Email: cdspvinhphuc@gmail.com
+ Cơ sở 2:    
Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh – P. Liên Bảo – Tp Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc;
Điện thoại:   02113.860.053                       Fax:               
Website: yduocvinhphuc.edu.vn;
Email: ytevinhphuc@moet.edu.vn
Ngoài ra Nhà trường còn có cơ sở Trường TC VHNT (cũ) hiện nay UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang sử dụng làm Bệnh viện dã chiến phòng chống dịch Covid19.
1.3. Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường
Chức năng, nhiệm vụ: Trường có  nhiệm vụ cơ bản là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe y tế và một số ngành nghề khác phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội có trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá, có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp cơ bản, sáng tạo trong giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành tương xứng với trình độ được đào tạo, thích ứng với điều kiện môi trường luôn thay đổi, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
1.4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp/Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh


MỜI QUÝ VỊ XEM CHI TIẾT BÁO CÁO TẠI ĐÂY