Thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo khoa học “Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giáo dục mầm non hiện nay”

Thông báo hội thảo khoa học

Thông báo hội thảo khoa học

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO (Mời quý vị xem chi tiết bên dưới)


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
  -----------------------------
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
                     Số:……./TB-QLKH
Phúc Yên, ngày  6  tháng 3 năm 2018
 
THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI THẢO KHOA HỌC
“Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giáo dục mầm non hiện nay”
 
Với mục đích trao đổi và học tập kinh nghiệm việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục mầm non; xác định những các điều kiện tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giáo dục mầm non; các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non và nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non hiện nay. Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo “Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giáo dục mầm non hiện nay”.
            I. Nội dung
Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau đây:
- Đánh giá thực trạng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay.
- Các yêu cầu về nội dung, hình thức, phương pháp và các điều kiện tổ chức hoạt động trải nghiệm cơ bản trong giáo dục mầm non.
- Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non và nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non trình độ Cao đẳng.
            II. Thời gian, địa điểm, thành phần
1. Thời gian: 8h00 ngày 23/3/2018, hội thảo diễn ra trong 1 ngày.
2. Địa điểm: Hội trường H, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Thành phần
- Các nhà khoa học, nhà giáo dục trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc
- Đại diện Vụ Giáo dục mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Một số Phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo, Phòng Giáo dục mầm non Sở Giáo dục - Đào tạo và một số huyện, thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
- Đại diện Ban giám hiệu, giáo viên trường mầm non trên địa bàn tỉnh
- Đại diện BGH, giảng viên, một số trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non
- Cán bộ giảng viên, sinh viên chuyên ngành GD mầm non nhà trường
            - Cơ quan truyền thông: Báo, Đài truyền hình Vĩnh Phúc.
            III. Kinh phí tham dự hội thảo
Kinh phí đi lại, ăn nghỉ, lưu trú tại Vĩnh Phúc do các cơ quan cử đi hoặc cá nhân tham gia Hội thảo tự túc. Trường CĐVP mời dự cơm trưa ngày 23/3/2018.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Nguyễn Anh Hiểu - Phòng QLKH&HTQT, trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
ĐT: 0917.555.622               Email:  hieuna.cdvp@gmail.com 
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia của các đại biểu và sẽ gửi giấy mời dự Hội thảo đến đại biểu trước khi tổ chức hội thảo.
 
                                                                   THAY MẶT BAN TỔ CHỨC    
                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                               (Đã ký)
 
 
                                                                     TS Trần Thanh Tùng


HƯỚNG DẪN ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN
 
Với các quý khách mời ở xa, Ban tổ chức xin cung cấp thông tin các khách sạn gần trường như sau:
 1. Khách sạn Hoàng Phương
  Địa chỉ: Tiền Châu – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211 3533333 (cách trường 1,5km)
 2. Khách sạn Tứ Anh
  Địa chỉ: Số 61 Hùng Vương – Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211 3548668
 3. Khách sạn Thanh Long
  Địa chỉ: Số 2 Hùng Vương – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211 3869086
 4. Khách sạn Love Hotel
  Địa chỉ: Phúc Yên – Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0948268268
 5. Nhà nghỉ Quang Bình
  Địa chỉ: Đường đi Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211 3548900