Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 10 – Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa VI)

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 10 – Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa VI)
Ngày 02/4/2015, Đảng ủy trường Cao đẳng Vĩnh Phúc phối hợp với Đảng ủy Phường Trưng Nhị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 10 - Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 10 - Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) lần này 2 Đảng bộ đã thống nhất mời Đ/c Lê Văn Tân, UVBTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Phúc Yên về dự đồng thời là báo cáo viên tại Hội nghị.
 

Đại biểu tham dự Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có đ/c Hoàng Văn Bình - PGĐ Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc , đ/c Đặng Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy phường Trưng Nhị cùng với toàn thể Đảng viên, CBVC của 2 Đảng bộ- trường Cao đẳng Vĩnh Phúc và phường Trưng Nhị.
 

Đồng chí Lê Văn Tân
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đ/c Lê Văn Tân, UVBTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Phúc Yên quán triệt những nội dung cơ bản của Văn kiện Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986- 2016); Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020; Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII của Đảng; Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu cán bộ viên chức. Quán triệt tinh thần và triển khai Nghị quyết lần thứ 10 BCH TW khóa XI.

Đồng chí Trần Văn Thuận
Trước khi kết thúc Hội nghị, đại diện cho Đảng bộ đ/c Trần Văn Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã phát biểu ý kiến. Tại đây đ/c yêu cầu các Đảng viên cần tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ nội dung, tình thần Nghị quyết nói trên; chủ động tổ chức quán triệt, học tập tại các đơn vị, địa phương theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Trên cơ sở đó tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng tại Đại hội đảng các cấp mình thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tế; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cơ sở, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
 
                                                                  Vũ Thị Kiều Oanh (QLKH&HTQT)