Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014.

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014.
Thực hiện theo Quyết định số 282/ QĐ- QLKH của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH năm học 2013-2014, ngày 25/11/2015, Phòng QLKH & HTQT đã phối hợp với các phòng chức năng liên quan tổ chức thành công 02 Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH của 02 giảng viên: Dương Minh Hoàng- Khoa Tự nhiên & Đoàn Việt Phương- Khoa Xã hội.
 
 
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014 của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc; Thực hiện theo Quyết định số 282/ QĐ- QLKH của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH năm học 2013-2014, ngày 25/11/2015, Phòng QLKH & HTQT phối hợp với các phòng chức năng liên quan đã tổ chức 02 Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH của 2 giảng viên: Dương Minh Hoàng- Khoa Tự nhiên và Đoàn Việt Phương- Khoa Xã hội.
 
Đề tài: “ Rèn luyện kỹ năng giải một số bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất ở trường Trung học cơ sở”- GV. Dương Minh Hoàng thuộc Hội đồng nghiệm thu số 1do Tiến sỹ Hoàng Văn Bình- P. Giám đốc sở GD & ĐT Vĩnh Phúc, Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng trường CĐVP- Chủ tịch Hội đồng .
 
 
Đề tài: “ Thực trạng và giải pháp trong sử dụng trò chơi ngôn ngữ để dạy kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh kỳ 3 năm thứ 2 tại trường Cao đẳng Vĩnh Phúc” của GV. Đoàn Việt Phương thuộc Hội đồng nghiệm thu số 2, Chủ tịch Hội đồng- Tiến sỹ Trần Thanh Tùng- Đảng ủy viên, P. Hiệu trưởng nhà trường.
Cùng tham dự với các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu trong buổi bảo vệ đề tài của các tác giả còn có các đ/c là giảng viên thuộc bộ môn liên quan và các giảng viên quan tâm đến công tác NCKH.
 
 
Tại đây, chủ của 2 đề tài cũng đã trả lời đầy đủ, các câu hỏi của các thành viên trong hội đồng, đại biểu tham dự để bảo vệ thành quả nghiên cứu của mình. Thời gian nghiệm thu của mỗi hội đồng diễn ra hơn một giờ đồng hồ, đảm bảo đúng quy trình, tuân thủ các nguyên tắc nghiệm thu đề tài NCKH, đảm bảo minh bạch công khai, dân chủ và tính thống nhất cao.
Kết quả nghiệm thu của 2 đề tài được 2 Hội đồng nghiệm thu xếp loại tốt sau khi đã đưa ra các kết luận về: giá trị khoa học, giá trị ứng dụng, hiệu quả nghiên cứu về giáo dục- đào tạo và kinh tế- xã hội rất cụ thể, chi tiết…Cùng với đề  nghị: các tác giả phải hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong đề tài và nộp về phòng QLKH & HTQT trước khi Hội đồng NCKH nhà trường ra Quyết định nghiệm thu.

Tác giả bài viết: Đinh Thị Tuyết- QLKH & HTQT