Điểm thi kỳ 1 lần 1

Phòng Khảo thí và ĐBCL thông báo điểm thi k20 kỳ 1 lần 1


Mời các em sinh viên theo dõi bằng các đường link dưới đây.

Lần 1 Kì 1 K20MN

Lần 1 Kì I K20TH
Các môn  của các lớp còn lại khi có điểm sẽ tiếp tục cập nhật