THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

.


TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Phường Trưng Nhị -Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 02113.881.041; Email: tuyensinhcdvp@gmail.com
Website: www.caodangvinhphuc.edu.vn
   
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020
 
 
I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
1. Phương thức 1 (Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPTQG 2020)
1.1. Phương thức:
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Thi năng khiếu kết hợp sử dụng kết quả kỳ thi của thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 (THPTQG) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các ngành ngoài sư phạm: Tổ hợp các môn dùng để xét tuyển theo các ngành của nhà trường được quy định tại mục 4. Số lượng 30% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh..
 1.2. Tiêu chí xét tuyển:
         - Đã tốt nghiệp THPT
         - Đối với ngành Giáo dục Mầm non:
         + Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
         + Điểm xét tuyển: Nhà trường sử dụng kết quả của ba môn thi: Ngữ Văn, Toán và Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) để xét tuyển. Nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu năm 2020 đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo).
         - Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm của tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên từ 13,5 trở lên.
         - Thí sinh không bị điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia.
2. Phương thức 2 (Sử dụng kết quả học tập THPT)
2.1. Phương thức:
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Thi tuyển năng khiếu và xét Điểm trung bình cả năm lớp 12. Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
- Các ngành ngoài sư phạm: Xét tuyển dựa vào Điểm trung bình môn của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển theo các ngành của nhà trường được quy định tại mục 4.
- Các thí sinh dự tuyển vào các ngành năng khiếu phải dự thi theo lịch thi của nhà trường.
 2.2. Tiêu chí xét tuyển:
- Đã tốt nghiệp THPT
- Đối ngành Giáo dục Mầm non:
+ Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.
+ Điểm xét tuyển là Điểm trung bình cộng của điểm các bài thi Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) và Điểm trung bình cộng lớp 12. Điểm xét tuyển từ 6,5 trở lên.
+ Nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu năm 2020 đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo).
- Đối với các ngành ngoài sư phạm:
+ Tổng Điểm trung bình môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 13.5 trở lên.
+ Hạnh kiểm lớp 12 từ  trung bình trở lên.
- Thí sinh chỉ được phép đăng ký 01 tổ hợp môn xét tuyển/ngành, không giới hạn số nguyện vọng ngành đăng ký xét tuyển (Nhà trường xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
3. Đăng ký xét tuyển, hồ sơ, thời gian xét tuyển (website: caodangvinhphuc.edu.vn)
4. Thông tin các ngành thi, xét tuyển hệ cao đẳng chính quy

MỜI QUÝ VỊ XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TẠI ĐÂY