Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

I Lãnh đạo trung tâm
Họ và tên:  Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ:  Giám đốc - TTNNTH
Học hàm học vị:  Thạc sĩ
Chuyên ngành:  Tin học
Điện thoại CQ/Mobile:  0211.3.520.573/0919.885.573
Email:  tuanna105@gmail.com
II. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

-          Bồi dưỡng chương trình Tin học, Tiếng Anh

-          Tổ chức thi, xét, cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ trình độ A,B,C phôi do Bộ GD & ĐT cấp