Mẫu phiếu Cán bộ, Công chức, Viên chức (Dùng cho phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc)

Mời các đồng chí bấm vào đướng Link dưới đây để biết chi tiết