Đoàn trường Cao đẳng Vĩnh Phúc tham dự hội trại “ Tuổi trẻ Vĩnh Phúc với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” năm 2014.

Đoàn trường Cao đẳng Vĩnh Phúc tham dự hội trại “ Tuổi trẻ Vĩnh Phúc với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” năm  2014.
Từ ngày 19/12/2014 đến ngày 21/12/2014,cùng với 22 đơn vị Huyện, Thị đoàn và Đoàn trường các trường đại học, trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã tham dự Hội trại “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tại Trung tâm Quảng trường thành phố Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc theo Kế hoạch số 183- KHPH/ĐTN ngày 5/6/2014 của Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc.
Hội trại “ Tuổi trẻ Vĩnh Phúc với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” năm  2014 là một trong những hoạt động nổi bật, chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.
 
 
Thông qua Hội trại nhằm giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ; Phát huy truyền thống, tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ Vĩnh Phúc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; Tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tuổi trẻ trường CĐVP; Là cơ hội để tạo mối quan hệ gắn bó giữa các đoàn viên thanh niên trong nhà trường và với đoàn viên, thanh niên của các đơn vị bạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, sự ủng hộ của các khoa, phòng chức năng trong nhà trường, thực hiện theo Kế hoạch số 218/ KH- ĐTN của Đoàn trường CĐVP, trong các ngày từ 19 đến 21/12/2014, đoàn viên thanh niên trường CĐVP được chọn từ các chi đoàn đã tham dự Hội trại với các nội dung: Thi cắm trại đẹp, thi hóa trang nhân vật lịch sử, thi hội diễn văn nghệ, giao lưu đốt lửa trại, tham gia các trò chơi dân gian.
 
Việc tham gia Hội trại đã thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, thể lệ của Ban tổ chức Hội trại; Thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên trong nhà trường tham gia; Các đơn vị, tổ chức đoàn thanh niên- Hội sinh viên, đoàn thanh niên được giao nhiệm vụ đã tham dự đầy đủ và nhiệt tình.

Tác giả bài viết: Đinh Thị Tuyết