Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” năm học 2016 - 2017

Đ/c Nguyễn Ngọc Thụ - Trưởng phòng Công tác HSSV

Đ/c Nguyễn Ngọc Thụ - Trưởng phòng Công tác HSSV

Để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 năm 2016, trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” năm học 2016 - 2017 cho toàn thể CBVC và sinh viên trong nhà trường.
 
Tuần lễ sinh hoạt công dân - học sinh - sinh viên được tổ chức hàng năm với mục đích nâng cao nhận thức cho HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho HSSV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế; Giúp HS-SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
 
 
Đ/c Nguyễn Xuân Thọ cán bộ đội Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phổ biến về luật giao thông đường bộ
 
Trong tuần lễ sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” năm học 2016 - 2017, sinh viên đã được cán bộ Công an tỉnh; BGH trường Cao đẳng Vĩnh Phúc và lãnh đạo các phòng chức năng liên quan phổ biến và quán triệt các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quán triệt phương hướng nhiệm của Đảng bộ cơ sở, phù hợp với các nội dung đang được triển khai tại địa phương và cả nước; khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới và trong nước trong những năm gần đây đặc biệt là vấn đề về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Phổ biến những nội dung an toàn giao thông cho sinh viên, cách phòng chống các tệ nạn xã hội. Đặc biệt là các quy chế về đào tạo, về chế độ chính sách, về công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nội dung do nhà trường quy định, một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường năm học 2016- 2017…
 

Đ/c Vũ Đức Thịnh - Đội trưởng đội Y tế - Giáo dục phòng PA83- Công an tỉnh phổ biến về vấn đề phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong học đường.
 
Tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2016 - 2017 được nhà trường chuẩn bị chu đáo, diễn ra nghiêm túc và đạt hiệu quả giáo dục cao. Với những nội dung sinh hoạt thiết thực và gần gũi, tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV thật sự là những hướng dẫn nền tảng không thể thiếu cho sinh viên. Qua tuần sinh hoạt, sinh viên đã nắm bắt, tiếp thu được những nội dung bổ ích về tình hình chính chính trị và những vấn đề trọng tâm liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của mình tại trường. Nhà trường rất ky vọng rằng: cùng với sự chuẩn bị chu đáo từ phía nhà trường và sự nỗ lực nghiêm túc của bản thân, sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc sẽ đạt được thành tích cao nhất trong học tập, rèn luyện, trở thành nguồn nhân lực với chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
 
                                                               Vũ Thị Kiều Oanh (QLKH&HTQT)