Thông báo tuyển sinh trường Cao đẳng Vĩnh Phúc năm 2019

Thông báo tuyển sinh trường Cao đẳng Vĩnh Phúc năm 2019
Mời quý vị bấm vào link dưới đây để xem chi tiết


BẤM VÀO LINK NÀY


I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
1. Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019.
1.1. Phương thức: Xét tuyển
;
xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2. Tiêu chí xét tuyển:
- Đã tốt nghiệp THPT
- Đối với các ngành sư phạm: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm của tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên từ 13,5 trở lên.
- Thí sinh không bị điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia.
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc: nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo). 2. Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông. 2.1. Phương thức: - Xét tuyển dựa vào Điểm trung bình môn của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển theo các ngành của nhà trường được quy định tại mục 4. - Các thí sinh dự tuyển vào các ngành năng khiếu phải dự thi theo lịch thi của nhà trường. 2.2. Tiêu chí xét tuyển:
- Đã tốt nghiệp THPT
- Đối với các ngành sư phạm:
+ Điểm trung bình cộng môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 6,5 trở lên.
+ Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc: nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo), điểm trung bình cộng môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển từ 5,0 trở lên
+ Học lực lớp 12 từ Khá trở lên. Đối với ngành sư phạm Âm nhạc học lực lớp 12 từ trung bình trở lên.
- Đối với các ngành ngoài sư phạm:
+ Tổng Điểm trung bình môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 13.5 trở lên.
+ Hạnh kiểm lớp 12 từ trung bình trở lên.
- Thí sinh chỉ được phép đăng ký 01 tổ hợp môn xét tuyển/ngành, không giới hạn số nguyện vọng ngành đăng ký xét tuyển (Nhà trường xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
3. Đăng ký xét tuyển, hồ sơ, thời gian xét tuyển (website: caodangvinhphuc.edu.vn)
4. Thông tin các ngành thi, xét tuyển hệ cao đẳng chính quy
(XEM CHI TIẾT Ở LINK NÀY )