THÔNG BÁO Về việc phát bằng tốt nghiệp cho khoá 19 (2015 – 2018)

THÔNG BÁO Về việc phát bằng tốt nghiệp cho khoá 19 (2015 – 2018)
Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 19 (2015 – 2018), cụ thể như sau:  1. Thời gian
Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (Bắt đầu từ thứ  3 ngày 24/07/2018)
  • Buổi sáng từ 8h00 – 10h30
  • Buổi chiều từ 14h00 đến 16h00
  1. Địa điểm
Phòng Đào tạo - tầng 2 -  nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
  1. Sinh viên đến nhận bằng mang theo giấy tờ sau:
  • Thẻ sinh viên
  • Chứng minh thư nhân dân
* Lưu ý: Đối với trường hợp nhờ nhận bằng, người đi nhận phải có giấy ủy quyền của người nhờ có xác nhận của chính quyền địa phương (Người được ủy quyền đi nhận mang theo chứng minh thư nhân dân).