Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận và bảng điểm cho sinh viên khóa 16 tốt nghiệp đợt 1 (2012 - 2015)

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận và bảng điểm         cho sinh viên khóa 16 tốt nghiệp đợt 1 (2012 - 2015)
Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo về việc trả giấy chứng nhận và bảng điểm cho sinh viên khóa 16 tốt nghiệp đợt 1 (2012 - 2015), cụ thể như sau:
1. Thời gian
Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (bắt đầu từ ngày  21/07/2015)
Sáng: 8h00 đến 11h00
Chiều: 14h00 đến 16h00
2. Địa điểm
Phòng Đào tạo - tầng 2 - nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
3. Sinh viên đến nhận giấy chứng nhận và bảng điểm mang theo giấy tờ sau
- Thẻ sinh viên
- Chứng minh thư nhân dân
*Lưu ý: Đối với trường hợp nhờ nhận giấy chứng nhận và bảng điểm, người đi nhận phải có giấy ủy quyền của người nhờ có xác nhận của chính quyền địa phương (Người được ủy quyền đi nhận mang theo chứng minh thư nhân dân).