THÔNG BÁO Về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

thông báo khẩn

thông báo khẩn

Thực hiện công văn số 1360/SLĐTBXH-VP ngày 26/7/2020 của Sở LĐ-TB&XH về việc chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước thông tin có trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng;


Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 26/7/2020 tại Thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 02 trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng;
           Trước tình hình trên, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai một số nội dung sau:
           1. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là khuyến cáo của Bộ Y tế.
           2. Thực hiện rà soát, lập danh sách các CBVC đi công tác, tham quan, du lịch, thăm người thân…tại Thành phố Đà Nẵng trở về địa phương từ ngày 12/7/2020 đến nay. Danh sách gửi về phòng HC-TC để tổng hợp báo cáo (gửi theo địa chỉ email: congcdsp@gmail.com). Chậm nhất vào 7h30 ngày 28/7/2020.
           3. Khuyến cáo các trường hợp trong danh sách rà soát nêu trên áp dụng các biện pháp chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, bao gồm:
           - Tự giác, chủ động báo cáo với nhà trường, đồng thời khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú để được phối hợp theo dõi sức khỏe. Hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, tăng cường vệ sinh cá nhân; Trường hợp phải tiếp xúc cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu là 02 mét.
           - Tự theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. Khi có sốt, ho hoặc xuất hiện các triệu chứng viêm đường hô hấp hãy tới ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị phù hợp.
           - Thông báo đến những trường hợp có tiếp xúc trực tiếp với mình để họ chủ động theo dõi sức khỏe.
4. Thông báo để CBVC và HSSV của đơn vị mình kê khai lịch trình đi lại, lưu trú đồng thời khai báo y tế (nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân và lưu trú khu vực cách ly, vùng dịch).
            5. Tạm dừng tất cả các kế hoạch tham quan, du lịch do nhà trường và công đoàn tổ chức cho đến khi có thông báo mới.
           Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc, CBVC toàn trường nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cấp có thẩm quyền./.
 
Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH (để b/c)
- Lãnh đạo trường;
- Các P, K, T, TT;
- Website trường;                                                                                
- Lưu: VT.
    HIỆU TRƯỞNG
            (đãký)
TS. Trần Thanh Tùng