Thông báo về việc xét tuyển sinh hệ Cao đẳng Chính quy năm 2016 đợt 2

Thông báo về việc xét tuyển sinh hệ Cao đẳng Chính quy năm 2016 đợt 2
Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng vĩnh phúc thông báo về việc xét tuyển sinh hệ Cao đẳng Chính quy năm 2016 đợt 2
Mời quý vị phụ huynh và các em học sinh bấm vào link dưới đây để xem toàn văn thông báo

BẤM VÀO KINK NÀY

Theo ĐHTS - CĐVP