Thông báo thời khóa biểu K20, kỳ IV

Thông báo thời khóa biểu  K20, kỳ IV
Mời các thầy cô và các em sinh viên bấm vào link dưới đây để biết chi tiết