Thông báo Về việc cấp giấy chứng nhận và bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên khóa 18 đợt 1 (2014 - 2017)

thông báo

thông báo

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo về việc trả giấy chứng nhận và bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên khóa 18 đợt 1 (2014 - 2017), cụ thể như sau:1. Thời gian
Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (bắt đầu từ thứ 3 ngày 18/07/2017)
Sáng: 8h00 đến 11h00
Chiều: 14h00 đến 16h00
2. Địa điểm
Phòng Đào tạo - tầng 2 - nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
3. Sinh viên đến nhận giấy chứng nhận và bảng điểm mang theo giấy tờ sau
- Thẻ sinh viên
- Chứng minh thư nhân dân
*Lưu ý:
1. Chỉ cấp giấy chứng nhận và bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên đã hoàn trả sách thư viện và các khoản lệ phí khác theo quy định của nhà trường.
2. Đối với trường hợp nhờ nhận giấy chứng nhận và bảng điểm, người đi nhận phải có giấy ủy quyền của người nhờ có xác nhận của chính quyền địa phương (Người được ủy quyền đi nhận mang theo chứng minh thư nhân dân).