THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021
 

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
1. Phương thức 1 (Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021)
1.1. Phương thức:
Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Thi năng khiếu kết hợp sử dụng kết quả kỳ thi của thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 (TNTHPT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo quy định của nhà trường. Số lượng 30% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
Đối với các ngành khối giáo dục nghề nghiệp: Sử dụng kết quả kỳ thi của thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 (TNTHPT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển. Tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo quy định của nhà trường. Số lượng 30% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
 1.2. Tiêu chí xét tuyển:
         - Đã tốt nghiệp THPT
         - Đối với ngành Giáo dục Mầm non:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Điểm xét tuyển: Nhà trường sử dụng kết quả của ba môn thi: Ngữ Văn, Toán và Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) để xét tuyển. Nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu năm 2021 đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại các trường Đại học, Cao đẳng (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo).
Đối với các ngành khối giáo dục nghề nghiệp: Tổng điểm của tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên từ 13,5 trở lên.
- Thí sinh không bị điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia.
2. Phương thức 2: Thi tuyển năng khiếu kết hợp xét tuyển
Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Thi tuyển các môn năng khiếu Hát, Đọc diễn cảm và kết hợp xét tuyển Điểm trung bình cả năm lớp 12. Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
Đối với các ngành năng khiếu khối giáo dục nghề nghiệp: Thi tuyển các môn năng khiếu theo từng chuyên ngành và kết hợp xét tuyển Điểm trung bình cả năm lớp 12. Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
 2.1. Tiêu chí xét tuyển:
- Đối ngành Giáo dục Mầm non:
+ Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên. Đã tốt nghiệp THPT.
+ Điểm xét tuyển là điểm tổng cộng của các bài thi Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) và Điểm trung bình cộng lớp 12. Điểm xét tuyển từ  16,50 trở lên.
+ Nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu năm 2021 đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học, Cao đẳng (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo).
- Đối với các ngành khối giáo dục nghề nghiệp:
+ Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên. Đã tốt nghiệp THPT.
+ Điểm xét tuyển là điểm tổng cộng của các bài thi Năng khiếu (theo từng ngành) và Điểm trung bình cộng lớp 12. Điểm xét tuyển từ 13,50 trở lên.
- Thí sinh chỉ được phép đăng ký 01 tổ hợp môn xét tuyển/ngành, không giới hạn số nguyện vọng ngành đăng ký xét tuyển (Nhà trường xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
3. Phương thức 3: Xét tuyển
            Đối với các ngành khối giáo dục nghề nghiệp không thi môn năng khiếu, nhà trường sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12 để xét tuyển. Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
3.1. Tiêu chí xét tuyển:
- Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên. Đã tốt nghiệp THPT.
- Điểm xét tuyển là Điểm trung bình cộng lớp 12 từ 5,0 trở lên.
4. Phương thức 4: Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng chuyên ngành
            Nhà trường tổ chức thi tuyển 02 môn Kiến thức chuyên môn: Kiến thức cơ sở ngành và Kiến thức chuyên ngành. Chi tiết các môn thi của từng ngành sẽ thông báo trên website của nhà trường.
4.1. Tiêu chí xét tuyển:
- Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng chuyên ngành.
- Điểm xét tuyển: là Điểm trung bình cộng của các bài thi do Hội đồng tuyển sinh xác định theo từng ngành cụ thể.
5. Xét tuyển thẳng: Chỉ áp dụng đối với ngành Giáo dục mầm non. Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6 . Đăng ký xét tuyển, hồ sơ, thời gian xét tuyển (website: caodangvinhphuc.edu.vn)
7. Thông tin các ngành thi, xét tuyển hệ cao đẳng chính quy
TT Ngành học Tổ hợp môn thi
dùng xét tuyển
Chỉ tiêu xét tuyển
(Dự kiến)
KQ thi THPT học bạ THPT
I Giáo dục Mầm non PT1: M00 (Ngữ văn, Toán, Môn năng khiếu : Đọc diễn cảm, Hát)
PT2: Điểm trung bình cộng của điểm các bài thi Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) và Điểm trung bình cộng lớp 12
200 770
II Các ngành khối giáo dục nghề nghiệp      
1 Tin học ứng dụng A00; A01; A16; D90 10 20
2 Kế toán A00; A01; A16; D90 10 20
3 Khoa học thư viện C00; C15:C21:A12 10 20
4 Việt Nam học C00; D01:D72:D90 10 20
5 Tiếng Anh D01: D72:D90 10 20
6 Quản trị mạng máy tính A00; A01; A16; D90 10 20
 7 Điều dưỡng B00 20 50
8 Dược sỹ B00 20 50
III Giáo dục Mầm non
(thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm Mầm non)
Kiến thức cơ sở; Kiến thức chuyên ngành; Năng khiếu 150
                        Ghi chú: Mã tổ hợp các môn thi tại website: caodangvinhphuc.edu.vn
II. THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP
 
TT
Ngành đào tạo/mã ngành Thời gian đào tạo Chỉ tiêu Hình thức thi,
Xét tuyển
Điều kiện đăng ký
 
Vùng tuyển
Thời gian tuyển
Hạn nhận hồ sơ
I Khối ngành Văn hóa nghệ thuật      
 1.  
Thanh nhạc (5210225) 2 năm 05 - Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 12 và thi năng khiếu chuyên ngành.
-  Đã tốt nghiệp THPT
-Tuyển sinh trong cả nước
-Tuyển sinh nhiều đợt trong năm.
- Nhận hồ sơ  từ 30/06/2021 đến 31/12/2021
 1.  
Đàn Guitare (5210217) 05
 1.  
Đàn Organ (5210224) 05
 1.  
Hội họa (5210103) 05
 1.  
Thư viện(5320205) 10
 1.  
Nghiệp vụ lễ tân (5810203) 10 - Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp  9.
- Đã tốt nghiệp THCS
 1.  
Hướng dẫn du lịch (5810103) 10
 1.  
NT múa dân gian dân tộc (5210207) 3 năm 10 - Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp  9 và thi năng khiếu chuyên ngành
- Đã tốt nghiệp THCS
 1.  
Đàn Guitare (5210217) 05
 1.  
Thanh nhạc (5210225) 10
 1.  
Đàn Organ (5210224) 10
 1.  
Hội họa (5210103) 10
II Khối ngành sức khỏe    
 1.  
Y sỹ đa khoa (5720101) 2 năm 30 - Xét tuyển điểm trung bình học tập cả năm các môn Toán, Hóa, Sinh lớp 12.
-  Đã tốt nghiệp THPT.
 1.  
Y sỹ Y học cổ truyền (5720102) 2 năm 30

III. THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ SƠ CẤP
 
TT
Ngành đào tạo Thời gian đào tạo Chỉ tiêu Hình thức thi,
Xét tuyển
Điều kiện đăng ký
Vùng tuyển
Thời gian tuyển
Hạn nhận hồ sơ
 1.  
Đàn Guitare 3 đến 6 tháng 05 Thí sinh đã tốt nghiệp THCS và sức khỏe phù hợp với nghề cần học đều được tuyển sinh học nghề trình độ sơ cấp. -Tuyển sinh trong cả nước
 -Tuyển sinh nhiều đợt trong năm.
 1.  
Đàn Organ 10
 1.  
NT múa dân gian dân tộc 05
 1.  
Hội họa 10
 1.  
Thiết kế thời trang 10
 1.  
Thiết kế đồ họa 05
 1.  
Điêu khắc 05
 1.  
Hướng dẫn du lịch 10
 1.  
Nghiệp vụ lễ tân 10
 1.  
Quản trị khách sạn 10IV. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC)
Ngành tuyển sinh: Các ngành sư phạm; Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Luật, Quản lý văn hóa, Thư viện, Tin học, Ngoại ngữ, Điều dưỡng, Dược sỹ… (Chi tiết các ngành trên Website: caodangvinhphuc.edu.vn).
Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
Thời gian xét tuyển và nhận hồ sơ (chi tiết tại Website: www.caodangvinhphuc.edu.vn)
Thi tuyển: theo quy định của các trường đại học
Thời gian đào tạo: theo quy định của các trường đại học và theo đối tượng thí sinh.
Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp: Phòng Đào tạo- Bồi dưỡng - Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc,
Phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.881.041.
Cơ sở 2: Phố Tuệ Tĩnh – Phường Liên Bảo – TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113.860.758  Email: tuyensinhcdvp@gmail.com
Website: www.caodangvinhphuc.edu.vn