Bộ Y tế đề nghị các đơn vị cùng tuyên truyền về ứng dụng SỨC KHOẺ VIỆT NAM

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị cùng tuyên truyền về ứng dụng SỨC KHOẺ VIỆT NAM
Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc sử dụng ứng dụng SỨC KHOẺ VIỆT NAM.
Trước đó, ngày 8/2 Bộ Y tế đã khai trương ứng dụng SỨC KHOẺ VIỆT NAM trên thiết bị di động để người dân kịp thời cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và cung cấp thông tin liên quan tới nguy cơ và tình trạng nhiễm COVID -19, đồng thời hỗ trợ các đơn vị y tế trên đại bàn tỉnh, thành phố tiếp nhận, xử lý thông tin, đánh giá nguy cơ lây nhiễm đối với các ca bệnh nghi ngờ.

Theo đó, để việc sử dụng ứng dụng SỨC KHOẺ VIỆT NAM hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng Bộ Y tế tổ chức tuyên truyền cho người dân biết và tải ứng dụng SỨC KHOẺ VIỆT NAM trên các thiết bị điện thoại thông minh.

Công văn Bộ Y tế gửi Sở Y tế cá tỉnh thành phố về việc sử dụng ứng dụng SỨC KHOẺ VIỆT NAM

Quản lý thông tin trên ứng dụng SỨC KHOẺ VIỆT NAM theo Tài liệu hướng dẫn kèm theo với quy hình vận hành cơ bản như sau:

Thông tin nguy cơ nhiễm bệnh do người dân cung cấp sẽ được chuyển đến Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế dự phòng  thành phố qua Email của cán bộ y tế đầu mối (Do Trung tâm y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật đề xuất danh sách).

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng Bộ Y tế tổ chức tuyên truyền cho người dân biết và tải ứng dụng SỨC KHOẺ VIỆT NAM trên các thiết bị điện thoại thông minh.

Trên cơ sở thông tin thu thập được, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan có các biện pháp xác minh, theo dõi, giám sát, cách ly theo quy định tại Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh do COVID – 19 (QĐ số 343/QĐ-BYT ngày 7/2/2020). Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú (Quyết định số 354/QĐ-BYT ngày 7/2/2020) và Hướng dẫn cách ly tại cơ sở tập trung (QĐ 344/QĐ-BYT ngày 7/2/2020).

Theo Sức khỏe & Đời sống