Trường CĐVP tập huấn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ giáo dục & đào tạo.

CĐVP Tập huấn

CĐVP Tập huấn

Ngày 19/3 và 20/3/2021, trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã mời Tiến sĩ Trần Hữu Lượng- Trưởng phòng hợp tác và phát triển Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học quốc gia Hà Nội về tập huấn tại Nhà trường theo kế hoach số 66 ngày 17/3/2021 về việc tập huấn đánh giá chương trình giáo dục Mầm non trường Cao đẳng Vĩnh Phúc theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ giáo dục & đào tạo.


Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, Phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng, Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường, và các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá chương trình giáo dục Mầm non.
 
Đ/c Đào Ngọc Anh- P. Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng trường CĐVP phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Anh- P. Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng trường CĐVP nhấn mạnh: Mục đích của đợt tập huấn này là trang bị kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo ngành giáo dục Mầm non… Vì vậy yêu cầu các thành viên có tên trong thành phần tham dự phải tham gia đầy đủ, có ý thức tinh thần tự giác cao, ghi chép cẩn thận, trao đổi phản hồi tích cực với chuyên gia trong và sau đợt tập huấn để giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tiến sĩ Trần Hữu Lượng- Trưởng phòng hợp tác và phát triển Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học quốc gia Hà Nội về tập huấn tại Nhà trường
Trong 2 ngày làm việc tích cực với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm Tiến sĩ Trần Hữu Lượng- Trưởng phòng hợp tác và phát triển Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học quốc gia Hà Nội đã lên lớp, trao đổi và giải đáp các ý kiến, vướng mắc của thành viên tham dự Hội nghị nội dung 7 chuyên đề: 1- Quan điểm tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; 2 – Phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (tiêu chuẩn 1- 4,6); 3 - Phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (tiêu chuẩn 6 - 8); 4 - Phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (tiêu chuẩn 9 - 10); 5 – Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; 6 - Hướng dẫn cách sử lý thông tin, minh chứng và thu thập thông tin trong tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; 7 – Hướng dẫn kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.
Tinh thần làm việc hết mình của chuyên gia tập huấn và sự hợp tác nhiệt tình, thoải mái của các thành viên tham dự,  Hội nghị đã thành công như mong đợi của Ban lãnh đạo Nhà trường. Từ đó, giúp cho các cán bộ quản lý, thầy cô có được những kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo ngành giáo dục Mầm non.
 Đinh Thị Tuyết