HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP, BÀN GIAO TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC

Hội nghị sáp nhập

Hội nghị sáp nhập

Ngày 07/02/2018, Sở Lao động – TB&XH đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập và ký biên bản bàn giao Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật về Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.


Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật vào Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 10/KH-LĐTBXH ngày 23/01/2018 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết số 98/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật vào Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;
 Ngày 07/02/2018, tại trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, Sở Lao động – TB&XH đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập và ký biên bản bàn giao Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật về Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
Hội nghị nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập và ký biên bản bàn giao 2 trường diễn ra tại phòng Hội thảo- Hội trường H, trường Cao đẳng Vĩnh Phúc . Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên - Ủy viên UBND tỉnh - Giám đốc Sở Lao động - TB&XH; Ông Dương Quang Ứng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại diện phòng chuyên môn các Sở: Lao động- TB&XH, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Ban giám hiệu và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc 02 trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Cao đẳng Vĩnh Phúc.

Ông Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Lao động - TB&XH trao Quyết định sáp nhập
Sau khi công bố Quyết định sáp nhập Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật vào Trường cao đẳng Vĩnh Phúc, Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Trường cao đẳng Vĩnh Phúc đã ký biên bản bàn giao biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hồ sơ tài liệu, tài chính, tài sản, học sinh, sinh viên của Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật (trực thuộc Sở VH-TT&DL) về Trường cao đẳng Vĩnh Phúc (trực thuộc UBND tỉnh); Đồng thời, ký biên bản bàn giao trụ sở của Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật về Sở VH-TT&DL quản lý.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Trường cao đẳng Vĩnh Phúc ký biên bản bàn giao
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Lao động - TB&XH đã nhấn mạnh: Việc 2 trường sáp nhập là cơ hội mở ra hướng phát triển mới,, tập trung nguồn lực trí tuệ , bên cạnh những thuận lợi sẽ có những khó khăn; Đề nghị trường Cao đẳng Vĩnh Phúc làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ viên chức để mọi người yên tâm thực hiện nhiệm vụ; Động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho CBVC khắc phục những khó khăn trước mắt, nhất là trong thời điểm tết Mậu tuất đang đến rất gần.

Ông Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Lao động - TB&XH phát biểu tại Hội nghị
Bên cạnh đó, Ông Khổng Sơn Trường đã động viên và đồng thời giao nhiệm vụ cho tập thể Nhà trường: các đồng chí phải cùng nhau đoàn kết, chia sẻ, bàn bạc để khắc phục khó khăn, đổi mới đào tạo, phát huy tính dân chủ, sáng tạo, nhanh chóng bàn giao cơ sở vật chất và ổn định tổ chức để thực hiện tốt các nhiệm vụ mới. Sau cùng, đại diện lãnh đạo Sở, Ông Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Lao động - TB&XH đã thân ái gửi tới Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường đón xuân Mậu tuất thật ấp áp, vui vẻ và thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2018 mà lãnh đạo các cấp đã giao phó.

Tiến sĩ Trần Thanh Tùng- Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Phát biểu tại HN
Tại đây, Tiến sĩ Trần Thanh Tùng- Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đại diện Nhà trường đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của  Ông Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Lao động - TB&XH. Đồng chí Trần Thanh Tùng cũng đã hứa với lãnh đạo Sở LĐ-TBXH sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, cùng anh chị em cán bộ viên chức trong Nhà trường đoàn kết, vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ; Đồng thời, Ts.Trần Thanh Tùng cũng tha thiết bày tỏ lòng mong muốn được lãnh đạo Sở LĐ-TBXH, các cơ quan cấp trên tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ và có ý kiến chỉ đạo kịp thời; Mong muốn các đồng chí cán bộ viên chức trường CĐVP sớm ổn định tư tưởng, tâm lý, cùng nhau hòa thuận, đoàn kết để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ngay sau đó, đồng chí đã trân trọng gửi tới Hội nghị lời chúc mừng nồng nhiệt, trân trọng, yêu thương nhất nhân dịp xuân Mậu tuất.
Hội nghị công bố Quyết định sáp nhập 2 trường nhằm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết thúc tốt đẹp.
Đinh Thị Tuyết