Công tác hiến máu nhân đạo của trường Cao đẳng Vĩnh phúc năm 2015.

Công tác hiến máu nhân đạo của trường Cao đẳng Vĩnh phúc năm 2015.
Thực hiện Quyết định, Công văn của các cấp về việc hiến máu cứu người năm 2015…ngày 16/4/2015, Hội chữ thập đỏ Vĩnh Phúc kết hợp với phòng Công tác sinh viên và phòng chức năng liên quan đã tổ chức thực hiện hiến máu nhân đạo tại nhà Đa năng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
Thực hiện Quyết định số 43/2007/QĐ - TTg, ngày 7/ 4/ 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện; Công văn số 321/BCĐQG - VPTT, ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chỉ đao Quốc gia vận động hiến máu nhân đạo tình nguyện; Công văn số 02/CV-BCĐ, ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền và giao chỉ tiêu số lượng máu cần hiến của nhà trường, ngày 16/4/2015, Hội chữ thập đỏ Vĩnh Phúc kết hợp với phòng Công tác sinh viên và các phòng chức năng liên quan đã tổ chức thực hiện hiến máu nhân đạo tại nhà Đa năng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” “giọt máu cứu người”, để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra về số lượng, chất lượng, ngày từ đầu năm 2015 Hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã xây dựng Kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan trong nhà trường; Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến các hội viên, phát tờ rơi, treo băng rôn, pa nô. khẩu hiệu, tổ chức họp Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo nhà trường, câu lạc bộ thanh niên tuyên truyền hiến máu nhân đạo tỉnh, phối hợp với viện Huyết học truyền máu Trung ương chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và đưa ra các phương án để thực hiện có hiệu quả.
Do công tác chuẩn bị tốt nên ngày thực hiện công việc hiến máu nhân đạo đẫ diến ra tốt đẹp và hiệu quả. Cụ thể: Hội sinh viên, Đoàn thanh niên đã chuẩn bị tốt địa điểm tổ chức hiến máu, vệ sinh môi trường sạch sẽ, kê bàn ghế theo quy định, chuẩn bị điện ánh sáng và nước uống cho mọi người đến hiến máu, đồng thời giao chỉ tiêu vận động hiến máu đợt một năm 2015 cho từng Chi hội trong toàn trường, phối hợp với các Phòng, Khoa, Tổ các đoàn thể trong nhà trường, tuyên truyền vận động cả cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân, sinh viên tích cực tham gia phong trào Hiến máu nhân đạo.    
Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp Đảng, Chính quyền phong trào hiến máu nhân đạo của nhà trường đã đi vào nền nếp và quy củ hơn nó đã trở tthành hoạt động thường  xuyên định kỳ hàng năm, đã thu hút và lôi kéo được nhiều đoàn viên thanh niên, hội viên tham gia, số lượng hiến máu năm sau cao hơn năm trước nhờ có công tác truyên truyền, vận động tốt của Hội đã có nhiều thanh niên ngoài trường đã đến tham gia hiến máu. Phong trào thi đua hiến máu nhân đạo, có ý nghĩa thiết thực mang lại lợi ích cho xã hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.
Nguyễn Ngọc Thụ