Trang nhất » Tin Tức » Phòng chống dịch Covid_19

KẾ HOẠCH Về tập huấn, truyền thông phòng, chống dịch COVID -19

Thứ tư - 12/05/2021 18:17
Kế hoạch tập huấn

Kế hoạch tập huấn

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tập huấn, truyền thông phòng, chống dịch COVID -19 như sau:


 
UBND TỈNH VĨNH PHÚC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
Số: 118/KH - CĐVP
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
       Phúc Yên, ngày  12 tháng 5 năm 2021
 
KẾ HOẠCH
Về tập huấn, truyền thông phòng, chống dịch COVID -19

 
 
 

Căn cứ Thông tư liên tịch 13/2016/TT-BYT – BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định về công tác y tế học đường;
Căn cứ  Công văn số  490/K2ĐT- VP ngày 04/5/2021 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 đảm bảo an toàn trường học;
Căn cứ  Công văn số 963/SYT-NVYD ngày 10/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc về phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 đảm bảo an toàn trường học;
Căn cứ  Công văn 115/CV-CĐVP ngày 09/5/2021 của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc về cử cán bộ, giảng viên tăng cường  tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tập huấn, truyền thông phòng, chống dịch COVID -19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tập huấn, truyền thông những hoạt động cần thiết dành cho công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
- Cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong nhà trường.
2. Yêu cầu
- Tổ chức tập huấn, truyền thông chủ động, kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.
- Nội dung truyền thông bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID -19, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch  COVID -19 tỉnh Vĩnh Phúc, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.
- Hướng nội dung tập huấn, truyền thông  gắn với hoạt động thực tiễn, vận dụng vào sinh hoạt, lao động, học tập để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên.
- Cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ nội dung tập huấn và truyền thông.
II. NỘI DUNG TẬP HUẤN
1. Nội dung phòng chống dịch COVID19 theo chương trình, tài liệu “Hướng dẫn cơ bản trong phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp” do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành năm 2020.
2. Cập nhật các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID -19
III. THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Báo cáo viên: Lãnh đạo nhà trường, giáo viên Khoa Y dược.
2. Đối tượng tham dự tập huấn, truyền thông:
a) Tham dự tập huấn:  Cán bộ, giáo viên khoa Y dược để tham gia phòng, chống dịch COVID -19.
b) Tham dự buổi truyền thông: Cán bộ, viên chức (trừ đối tượng đã tham gia tập huấn ở điểm a), học sinh, sinh viên.
IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN
1. Hình thức tập huấn, truyền  thông: Tập huấn thông qua phần mềm trực tuyến ZOOM.
2. Thời gian tập huấn, truyền thông:
2.1. Tập huấn cho cán bộ, giáo viên (Khoa Y Dược): Từ 14 giờ ngày 13/5/2021.
2.2. Truyền thông cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên: Dự kiến từ ngày 15/5/2021 – 16/5/2021.
a) Truyền thông cho cán bộ, viên chức: 01 buổi (lịch cụ thể nhà trường thông báo sau).
b)Truyền thông cho học sinh, sinh viên: 01 buổi (lịch cụ thể nhà trường thông báo sau).
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí cho tập huấn từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị được thực hiện theo quy định hiện hành.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. BCĐ phòng chống dịch COVID – 19
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch tập huấn phòng, chống dịch COVID - 19.
2. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tuyến ZOOM cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên
 
3. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế
Đăng kế hoạch tập huấn, truyền thông và tài liệu phục vụ tập huấn, truyền thông lên Website của nhà trường.
4. Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng
Phối hợp với Khoa Y dược để thực hiện chế độ cho báo cáo viên theo quy định chế độ làm việc của nhà giáo.
5. Phòng Công tác sinh viên
Chủ trì và phối hợp với Khoa Y dược xây dựng lịch truyền thông để triển khai truyền thông phòng, chống dịch COVID – 19 cho học sinh, sinh viên.
6. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Dự toán kinh phí phục vụ cho tập huấn và thực hiện chi trả chế độ theo đúng quy định.
7. Khoa Y dược
Xây dựng dự thảo kế hoạch tập huấn, truyền thông, cử báo cáo viên chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn, truyền thông và thực hiện tập huấn, truyền thông cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên.
8. Đơn vị trực thuộc
Phổ biến kế hoạch tập huấn, truyền thông đến cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên biết thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch tập huấn, truyền thông phòng, chống dịch COVID -19 của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc. Nhà trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc; cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- BGH;
- BCĐPC COVID- 19 nhà trường;
   - Các P,K,T;
   - Lưu: VP.
 KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Trịnh Thị Luyến
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/aNhững tin cũ hơn
Ý kiến bạn đọc
 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 1350

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37587

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5004310

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades