Lịch thi kỳ 1 lần 1 k20

Lịch thi kỳ 1 lần 1 k20
Phòng Khảo thí và ĐBCL thông báo Lịch thi kỳ 1 lần 1 k20
Mời các thầy cô và các em sinh viên bấm vào link dưới đây để biết chi tiết

BẤM VÀO ĐÂY