Lịch thi lại lần 2 K18 kỳ 6, k19 kỳ 4

Lịch thi lại lần 2 K18 kỳ 6, k19 kỳ 4
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo Lịch thi lại lần 2 K18 kỳ 6, k19 kỳ 4
Mời các thầy cô và các em sinh viên bấm vào đường link dưới đây để biết chi tiết

Lịch thi lần 2 K18 kỳ 6

Lịch thi lần 2 k19 kỳ 4