Lịch thi Kỳ 2 (lần 2) K18 và Kỳ 4 (lần 2) K17

Lịch thi Kỳ 2 (lần 2) K18 và Kỳ 4 (lần 2) K17
Phòng Khảo thí và ĐBCL thông báo Lịch thi Kỳ 2 (lần 2) K18 và Kỳ 4 (lần 2) K17

Mời các thầy cô và các em sinh viên bấm vào ĐÂY để biết chi tiết (file dạng pdf)