LỊCH THI HỌC KỲ 1, LẦN 1 KHOÁ 19 có điều chỉnh (2015-2018)

LỊCH THI HỌC KỲ 1, LẦN 1 KHOÁ 19 có điều chỉnh (2015-2018)
Phòng Khảo thí và ĐBCL thông báo LỊCH THI HỌC KỲ 1, LẦN 1 KHOÁ 19 có điều chỉnh (2015-2018)


Mời các thầy cô và các em sinh viên bấm vào link dưới đây để biết chi tiết (file dạng pdf)

BẤM VÀO ĐÂY