Lịch thi Kỳ 6 lần 2 và trả nợ các kỳ K17

Lịch thi Kỳ 6 lần 2 và trả nợ các kỳ K17
Phòng Khảo Thí và ĐBCL thông báo Lịch thi Kỳ 6 lần 2 và trả nợ các kỳ K17

Mời các thầy cô và các em sinh viên bấm vào link dưới đây để biết chi tiết

BẤM VÀO ĐÂY