TRANG THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ VÀ NHÂN SỰ

.


  1. KHOA NGHỆ THUẬT
Địa chỉ văn phòng: Tầng 3 nhà Hiệu bộ CĐVP, Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Số điện thoại liên hệ:…………………………..
Email:……………………………………………………..
  1. NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO
  1. Trưởng đơn vị
Họ và tên: Lê Văn Vũ
Chức vụ: Trưởng khoa
Học hàm học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Lí luận và PPDHAN
Số điện thoại văn phòng:…………………….
Email: vucdvp@gmail.com
 
Các công trình khoa học đã công bố Nơi xuất bản, cấp của công trình, đường link của công trình Vai trò trong công trình
Tập bài giảng Đệm đàn dành cho sinh viên hệ CĐ chuyên ngành SPAN Trường CĐVP Ứng dụng dạy học
Các bài báo khoa học đã công bố Nơi xuất bản, cấp của công trình, đường link của công trình Vai trò trong công trình
     
 
  1. Phó Trưởng đơn vị
Họ và tên:Nguyễn Thị Hồng Vân
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Học hàm học vị: Thạc Sỹ
Chuyên ngành: Lí luận và LS MTCN
Số điện thoại văn phòng:…………………….
Email:havan0611@gmail.com
 
Các công trình khoa học đã công bố Nơi xuất bản, cấp của công trình, đường link của công trình Vai trò trong công trình
Thực trạng và những giải pháp bảo tồn Lễ cấp sắc của người Dao quần chẹt ở Vĩnh Phúc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh mã số: 15/ĐTKHVP/2021-2022  
Thành viên
Tác phẩm: Mầm sống trong mùa dịch
 
Tặng thưởng của Hội văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc, cuộc thi sáng tác với chủ đề phòng chống dịch
Covid 19 năm 2020
Tác giả
Tác phẩm: Trẩy hội Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc 2018 Tác giả
 21 Tác phẩm minh họa Sổ tay: Học sinh cần làm gì với rác thải nhựa 2020 dành cho học sinh Tiểu học và THCS tỉnh Vĩnh Phúc Tác giả
Minh họa bìa sách: Chuyện bây giờ mới kể Mã số: ISBN: 978-604-333-710-5
Nxb Hội Nhà văn – 2021
Tác giả
Tác phẩm in trong tuyển tập
Niềm tin tất thắng – Tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài “ Vĩnh Phúc chung tay phòng, chống Covid 19”
Mã số: ISBN: 978-604-341-758-6
Nxb Thanh niên – 2021
Đồng tác giả
Các bài báo khoa học đã công bố Nơi xuất bản, cấp của công trình, đường link của công trình Vai trò trong bài báo xuất bản
Phát triển năng lực tự học môn Lịch sử Mĩ thuật cho học sinh Trung cấp hội họa hệ 3 năm Tạp chí Dạy và học ngày nay T08/2022 [tr99-tr102]
Mã số: ISBN: 2851 - 5769
 
Tác giả
Đổi mới phương pháp dạy học Mô đun vẽ thiết kế thời trang trình độ sơ cấp Tạp chí Dạy và học ngày nay T08/2022 [tr42-tr45]
Mã số: ISBN: 2851 - 5769
 
Tác giả
Vận dụng yếu tố đường nét  vào dạy học Mĩ thuật cho trẻ 5.6 tuổi Tạp chí Dạy và học ngày nay  02/2023
Mã số: ISBN: 2851 - 5769
Tác giả
III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ:
2. Chức năng nhiệm vụ được giao:
- Giảng dạy khối Cao đẳng Tiểu học, Mầm non.
- Giảng dạy khối CĐ, TC chính quy ngoài SP
IV. LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
1. Lịch sử thành lập.
Khoa Nghệ thuật được thành lập:  12/10/2018 với sự hợp nhấtt của các CBGV giảng dạy bộ môn Mĩ thuật và Âm nhạc cho ngành Tiểu học - Mầm non và các giáo viên thuộc 2 khoa Mỹ thuật và khoa Âm nhạc và múa (Trường TC Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc cũ).
- Tổ chức Đảng: Chi bộ Nghệ thuật (ngày thành lập 15/01/2019), Đảng ủy trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, tổng số đảng viên lúc thành lập: 17, hiện có 14 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị.
- Tổng số CBGV của đơn vị: 23, hiện còn 19.
- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ: 06; cử nhân: 13.
- Địa điểm trụ sở chính: Tầng 3 - nhà Hiệu bộ trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
2. Thành tích đã đạt được qua các năm học:
- Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2019 - 2020
- Cờ thi đua UBND tỉnh năm học 2020 - 2021
V. ĐỘI NGŨ CBVC
Stt Tên và thông tin cán bộ viên chức
1 Họ và tên: Nguyễn Huy Tuấn
Học hàm học vị: Đại học
Chuyên ngành: Accordion
Email: huytuankeyboard@gmail.com
2 Họ và tên: Lê Thị Tuyết Mây
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Văn hóa học
Email: may.letuyet@gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố
1. Tên công trình/bài báo 1: Bài đăng trong hội thảo tập huấn triển khai chương trình giáo dục CĐSP – Bộ GD&ĐT 10/2006 “Một vài ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn đọc – ghi nhạc đối với lớp ghép Mỹ thuật âm nhạc ở trường CĐSP Vĩnh Phúc”
2. Tên công trình/bài báo 2: Bài đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học – Trường CĐ Vĩnh Phúc tháng 3 năm 2018 “Tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mầm non theo hướng tăng cường các hoạt động trải nghiệm”
3 Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phượng
Học hàm học vị: Đại học
Chuyên ngành: Thanh nhạc
Email: ngocphuong2910@gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố
1. Tên công trình/bài báo 1: Tập bài giảng “Phương pháp dạy học âm nhạc” dùng cho sinh viên CĐSP tiểu học. Năm 2011 trường CĐSP Vĩnh Phúc.
2. Tên công trình/bài báo 2: Tập bài giảng “Phương pháp tổ chức công tác đội TNTP Hồ Chí Minh” dùng cho sinh viên CĐSP tiểu học. Năm 2012 trường CĐSP Vĩnh Phúc.
4 Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Thương
Học hàm học vị: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc
Email: khanhthuong76@gmail.com
1. Tên công trình/bài báo 1: Tập bài giảng “Nhạc lý ” dùng cho sinh viên CĐSP tiểu học. Năm 2012 trường CĐSP Vĩnh Phúc.
5 Họ và tên: Đậu Thị Hà
Học hàm học vị: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc
Email:  halinhnhi.cdvp@gmail.com
6 Họ và tên: Đỗ Ngọc Cương
Học hàm học vị: Đại học
Chuyên ngành: Guitar
Email: dongoccuong62@gmail.com
7 Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Trang
Học hàm học vị: Đại học
Chuyên ngành: Thanh nhạc
Email: quynhtrang4386@gmail.com
8 Họ và tên: Phạm Kiều Trang
Học hàm học vị: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc
Email:  kieutrangmusic@gmail.com
9 Họ và tên: Lâm Ngọc Bình
Học hàm học vị: Đại học
Chuyên ngành: Biên đạo múa
Email:  lamngocbinh1983@gmail.com
9 Họ và tên: Hoàng Đình Hào
Học hàm học vị: Đại học
Chuyên ngành: Mĩ thuật 
Email: thuphaphoanghao@gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố
1. Tác phẩm: Thăng Long - Gốm, h= 55cm   Triển lãm mỹ thuật khu vực III 2021
2. Tác phẩm: Cái bóng - Gốm, h= 30cm                    Triển lãm mỹ thuật khu vực III 2021
3. Tác phẩm: Bên nhau - Gốm, h= 32cm                   Triển lãm mỹ thuật khu vực III 2021
Tác phẩm: Ngày mới - Gốm, h= 45cm                       Triển lãm mỹ thuật khu vực III 2022
5. Tác phẩm: Tháng 6 - Gốm, h= 35cm                     Triển lãm mỹ thuật khu vực III 2022
10 Họ và tên : Nguyễn Xuân Đệm 
Học hàm học vị : Cử nhân nghệ thuật
Chuyên ngành : Điêu khắc
Email : demdieukhac @gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố :
1 - Tên công trình bài báo : Triển lãm mỹ thuật khu vực lll Tây Bắc Việt Bắc từ năm 2010 đến nay mỗi năm tham gia từ 1 đến 2 tác phẩm . In trên báo Văn nghệ Vĩnh Phúc và giấy chứng nhận của Hội mỹ thuật Việt Nam.
2 - Triển lãm WORLD ALLIANCE ARTISTS SOCIETY . Có 16 nước tham gia và được đăng báo và giải thưởng quốc tế
3 - Triển lãm ngày hội di sản văn hoá tại Hoàng Thành Thăng Long
4 -Triển lãm gốm nghệ thuật Việt Nam 5 năm 1 lần do Bộ Văn hoá tổ chức
11 Họ và tên: Triệu Ngọc Thạch    - Sinh: 19/12/1973
Học hàm học vị: Đại học
Chuyên ngành : Mỹ thuật
Địa chỉ gmail: thachdieukhac@gmail.com
Các công trình khoa học và các bài báo công bố:
1. Tác phẩm: Mẹ về        - Gỗ,   H = 95cm      Triển lãm Mỹ thuật Khu vực 3 năm 2022
2. Tác phẩm : Mẫu tử     - Gỗ,   H = 90cm        Triển lãm Mỹ thuật Khu vực 3 năm 2022
12 Họ và tên:        NGUYỄN VĂN THỌ
Học hàm học vị:  Đại học
Chuyên ngành:  Đồ họa
Email: vthovp@ gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố
Tên công trình tác phẩm nghệ thuật: “ Ngày mùa “ Tranh khắc thạch cao in   tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc 7/2022
 13 1. Họ và tên: ĐÀO THỊ HỒNG VÂN
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành:  Mĩ thuật
Email: Vanhong140208@gmail.com
2. Các công trình khoa học và bài báo đã công bố. (Các tác phẩm nghệ thuật tham dự triển lãm và giải thưởng)
1 Tác phẩm: Hòa sắc hòa bình
Giải Nhì, cuộc thi Olympic Thể thao và Nghệ thuật toàn quốc - do Ủy ban Olympic Quốc gia tổ chức 2008 Giải Nhì
2 Tác phẩm: Ngày mới
Giải A, Giải thưởng VHNT 5 năm (2011-2015) của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2011 Giải A
3 Tác phẩm: Họ
Giải B, Giải thưởng VHNT 5 năm (2016-2020) của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2020 Giải B
4 Tác phẩm: Họ
Giải B, triển lãm Mĩ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc 2021 2021 Giải B
5 Tác phẩm: Tôi 5
Giải khuyến khích, triển lãm Mĩ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc 2022 2022 Giải KK
6 Tác phẩm: Hộ chiếu vaccin, Tặng thưởng của Tạp chí VNVP, cuộc thi sáng tác với chủ đề phòng chống dịch Covid 19. 2020 Tặng thưởng
7 Tác phẩm: Góc nhìn mới
Triển lãm MT Việt Nam 2020 2020 Tham dự
8 Hai tác phẩm “ Buổi chiều 1” và “Buổi chiều 2” tại triển lãm tranh, ảnh đề tài dân tộc thiểu số 2007 2007 Tham dự
9 Hai tác phẩm “ Hoàng hôn” và “ Vải mới” – Triển lãm tranh lụa Việt Nam 2007 Tham dự
10 Tác phẩm “ Ngày đầu tháng” – Triển lãm tranh sơn dầu Việt Nam 2008 Tham dự
11 Triển lãm nhóm 2 nữ họa sỹ: Đào Thị Hồng Vân và Lâm Đào Tiên, năm 2013 tại Hội VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 2013 Tham dự
12 Triển lãm nhóm KẾT NỐI, tại nhà triển lãm mĩ thuật của Hội Mĩ thuật VN, 16 - Ngô Quyền - Hà Nội và Tp.HCM.
Các năm: 2019, 2020, 2021, 2022. 2019-2022 Tham dự
13 Triển lãm nhóm “ MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN”, tại Hội VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 2019 Tham dự
14 Tác phẩm “ Bình minh” lưu giữ trong bộ sưu tập của Hội Mĩ thuật Việt Nam. 2017 Lưu giữ
15 Triển lãm Mĩ thuật khu vực Tây Bắc – Việt Bác
Từ năm 2005 đến 2022 2005-2022 Tham dự
16 Nhóm tác phẩm in trong tuyển tập
Nữ nghệ sỹ tạo hình Việt Nam ( Mã số ISBN: 978-604-78-1675-0) Nxb Mĩ thuật - 2014 2014 Tham dự
17 Nhóm tác phẩm in trong tuyển tậpHọa sỹ trẻ Việt Nam đương đại (Mã số ISBN: 978-604-78-1675-0)
Nxb Mĩ thuật - 2011 2011 Tham dự
18 Tác phẩm in trong tuyển tập
Hội viên và tác phẩm mới(Mã số: ISBN: 978-604-977-134-7) Nxb Hội Nhà văn – 2019. 2019 Tham dự
19 Tác phẩm in trong tuyển tập Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam (Mã số ISBN:978 - 604 - 370 - 767- 0) Nxb Mĩ thuật- 2022 2022
 
 
 14 1. Thông tin chung.
Họ và tên: LÂM THỊ ĐÀO TIÊN
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành:  Mĩ thuật
Email: lamdaotien2013@gmail.com
2. Các công trình khoa học và bài báo đã công bố. (Các tác phẩm nghệ thuật tham dự triển lãm và giải thưởng)
1 Có các tác phẩm dự triển lãm khu vực các năm: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
2 Giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam cho tác phẩm “Trại dưỡng lão” năm 2008 2011 Giấy khen
3 Tác phẩm “Trại dưỡng lão” đạt Giải B- Giải 5 năm Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc năm 2011-2015 2020 Giải B
4 Tác phẩm “Trường Sa trong tôi” đạt Giải B- Giải thưởng Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh năm 2018 do Ban tuyên giáo Tỉnh Vĩnh Phúc phát động. 2018 Giải B
5 Tác phẩm “Ấm áp gia đình” đạt Giải Khuyến khích- Giải 5 năm Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc năm 2015-2020. 2022 Giải KK
6 Tác phẩm “Có những cuộc chia tay như thế” Tặng thưởng của Tạp chí VNVP, cuộc thi sáng tác với chủ đề phòng chống dịch Covid 19. 2020 Tặng thưởng
7 Tác phẩm in trong tuyển tập
Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam (Mã số ISBN:978 - 604 - 370 - 767- 0) Nxb Mĩ thuật- 2022 2022
 15 I.Thông tin chung
Họ và tên: PHẠM THỊ HẰNG
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành : Mĩ thuật
Email: Phamhangmtcdvp@gmail.com
II. Các công trình khoa học và bài báo đã công bố. (Các tác phẩm nghệ thuật đã được đăng bài và giải thưởng)
1 Tác phẩm: Xay ngô
Triển lãm mĩ thuật toàn quốc 2001 -2005 2005
2 Tác phẩm: Vùng Cam, Tặng thưởng của Tạp chí VNVP, cuộc thi sáng tác với chủ đề phòng chống dịch Co vid 19 2021
3 Tác phẩm in trong tuyển tập
Niềm tin tất thắng – Tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài “ Vĩnh Phúc chung tay phòng, chống Covid 19” ( ISBN: 978 -604-341-758-6)
Nhà xuất bản Thanh niên 2021 2021
 
4 Bài báo: Phân tích tác phẩm “ Bình minh trên Nông Trang” của họa sĩ Nguyễn Đức Nùng
Đăng trên tạp chí khoa học chuyên san khoa học xã hội và nhân văn của trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 (ISSN: 2815 -5653) 2023
5 Tác phẩm: Hoa Hồng
Đăng trên tạp chí văn nghệ 05/2019 của Tạp chí VNVP 2019
6 Tác phẩm: Bên hiên nhà
Đăng trên tạp chí văn nghệ tháng 05/2020 của Tạp chí VNVP 2020
7 Tác phẩm: Trong nắng
Đăng trên tạp chí văn nghệ tháng 10/2020 của Tạp chí VNVP 2020
8 Tác phẩm:Nắng
Đăng trên tạp chí văn nghệ tháng 03/2022 của Tạp chí VNVP 2022
9 Tác phẩm: Đêm đông
Đăng trên tạp chí văn nghệ tháng 03/2022 của Tạp chí VNVP 2023
 16 1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên: Trần Hồng Hải
Học hàm, học vị: Đại học
Chuyên ngành:  Mĩ thuật
Email: haidkvp@gmail.com
 2. Các công trình khoa học và bài báo đã công bố. (Các tác phẩm nghệ thuật tham dự triển lãm và giải thưởng)
1 Có các tác phẩm dự triển lãm khu vực III Tây Bắc – Việt Bắc các năm: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019
2 Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm Tỉnh Vĩnh Phúc 2016
3 Tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ tranh chiến tranh cách mạng 2019