Trang nhất » Khoa - Tổ » Tổ Lý luận Chính trị » Bài viết - trao đổi - thảo luận

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng găn với công tác phát triển Đảng viên mới.

Thứ hai - 07/03/2016 04:14
Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm
Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”. Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đảng, vừa thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ nhận thức trên, những năm qua, Đảng bộ trường Cao đẳng Vĩnh Phúc luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ, sinh viên và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy Phúc Yên, bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ trường, Ban Chấp hành Đảng bộ trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Do vậy, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ trường đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy trường Cao đẳng Vĩnh Phúc luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoài bảo, lý tưởng cho đoàn viên công đoàn, Đoàn viên sinh viên trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng; định hướng mục tiêu, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Thông qua các phong trào thi đua và các hoạt động phong trào đoàn thể tạo điều kiện cho quần chúng nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên để rèn luyện và phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Để làm tốt công tác phát triển Đảng, hàng năm, BCH Đảng ủy trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với lực lượng đoàn viên sinh viên; giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, sinh viên để kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Nhận thức sâu sắc công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã coi trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Trong gần 20 năm xây dựng, trưởng thành trên quê hương Vĩnh Phúc anh hùng. Đảng bộ Nhà trường luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để từng cấp ủy, đảng viên và quần chúng nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 09­CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp” được quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
Đảng ủy luôn quan tâm “Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên” và có những chủ trương, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể, sát hợp, phát huy vai trò trách nhiệm của từng đảng ủy viên phụ trách các chi bộ. Định kỳ tổ chức bồi dưỡng nghiệp cụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên giúp họ nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục xét đề nghị kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. Đảng ủy chỉ đạo phát huy trách nhiệm của từng đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trong nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên để động viên những nhân tố mới, kịp thời uốn nắn những biểu hiện chưa đúng cả về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận, giúp cho học sinh, sinh viên xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng. Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện, Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đa dạng hóa các hình thức hoạt động thiết thực, qua đó tập hợp, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên. Hội Sinh viên nhà trường xung kích đi đầu bằng các cuộc vận động như “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, lành mạnh”… Đoàn Thanh niên tập hợp, thu hút đoàn viên thông qua các phong trào lớn như “Bốn đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”, “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu rộng như “Hiến máu nhân đạo”, “Chiến dịch hè tình nguyện”, “Chiến dịch tiếp sức mùa thi”…
Từ trong các hoạt động thực tiễn đó, nhiều học sinh, sinh viên đã rèn luyện, phấn đấu và vinh dự được kết nạp Đảng.­ Phát triển đảng viên là sinh viên ở Đảng bộ Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc kết nạp vào Đảng ngay trong thời gian học tập tại trường. Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng, Đảng ủy Nhà trường quy định cụ thể, rõ ràng các tiêu chuẩn kết nạp đảng viên sát với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của trường, ngoài bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn chung về học tập, đạo đức, mỗi sinh viên phải luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội, có vai trò nòng cốt trong hoạt động của chi đoàn, lớp và nhà trường, được tập thể tín nhiệm; có 4 kỳ thi không vi phạm quy chế thi, kiểm tra…
Bằng những giải pháp đồng bộ, công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên nói riêng của Đảng bộ Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã đạt nhiều kết quả. Mỗi năm học, Đảng ủy đều phối hợp với Đảng bộ thị xã Phúc Yên mở 1- 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho HSSV ưu tú. Trong 5 năm gần đây, Đảng bộ đã cử hàng trăm lượt CBGV và 770 lượt HSSV tham gia các lớp học tập tìm hiểu về Đảng do Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Phúc yên tổ chức. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, kết nạp 57 đảng viên mới, trong đó có 16 đảng viên mới là sinh viên. 100% đảng viên là HSSV sau khi kết nạp đã phát huy tốt vai trò tiên phong, tính gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, công tác.
Trong đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 (T5/2015 – T3/2016), Đảng bộ đã đã kết nạp 16 đảng viên mới, trong đó có 07 đảng viên mới là sinh viên. 100% đảng viên là học sinh, sinh viên sau khi kết nạp đã phát huy tốt vai trò tiên phong, tính gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, công tác; là nòng cốt trong các hoạt động của khoa và trường.
Trong thời gian tới, để công tác phát triển đảng viên mới có hiệu quả, Đảng ủy Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, quán triệt các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là Nghị quyết số 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, viên chức, HSSV về tầm quan trọng và yêu cầu nhiệm vụ của đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và quy định về đạo đức nhà giáo.
Hai, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể, các cán bộ, giáo viên và sinh viên trong công tác rèn luyện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên từ học sinh, sinh viên.
Ba, chú trọng củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy các chi bộ để nắm vững và làm tốt công tác phát triển đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.
Bốn, tiếp tục đa dạng hóa hình thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tạo môi trường để rèn luyện, thử thách học sinh, sinh viên trong thực tiễn. Thông qua những hoạt động cụ thể như chiến dịch mùa hè xanh, hoạt động thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi… từng bước phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những học sinh, sinh viên ưu tú để tạo nguồn kết nạp vào Đảng.
Năm là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt cho quá trình đổi mới và phát triển nhà trường.
                                                                        Th.S Phạm Thị Duyên (TT Tổ LLCT)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 986

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1832

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4173787

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades