Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH - Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Mời quý vị download theo đường link dưới đây
/uploads/doan-the/2018_08/tt03bldhtbxh.pdf

Thông tin văn bản 03/2018/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 03/2018/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành 15/06/2018
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Đào Ngọc Dung  Bộ trưởng 
Chuyên mục Dạy nghề  
Tệp đính kèm