Chi bộ Đào tạo kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ Đào tạo kết nạp Đảng viên mới
Ngày 11 /1/2019, Chi bộ Đào tạo trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Hoàng Thị Diên- cán bộ phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng.

 Chi bộ Đào tạo chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên mới
 
Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Đảng ủy trường CĐVP, tập thể phòng, Chi bộ Đào tạo và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân quần chúng ưu tú Hoàng Thị Diên – cán bộ phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế đã vinh dự trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ
 
Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ, diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng quy trình, nghi lễ, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Đồng chí được kết nạp lần này là một quần chúng gương mẫu trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiên trì phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Bác Hồ và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao.
 

Đại diện quần chúng ưu tú tặng hoa chúc mừng
 
Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú trở thành nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong chi bộ và nhà trường tích cực noi gương, rèn luyện phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng bộ trường Cao đẳng Vĩnh Phúc trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường.

 
Đinh Thị Tuyết